Zijn de prijsstijgingen van medische hulpmiddelen te beperken?

Beschermende hulpmiddelen nieuwsbericht

Medische groothandels hebben hun prijzen moeten aanpassen nadat zij werden geconfronteerd met stevige verhogingen van hun inkoopprijs.

Ook in deze sector worden prijsverhogingen vooral veroorzaakt door de wereldwijde sterk gestegen energieprijzen, hoge kosten van goederenvervoer (per schip vanuit China), het herstel van de coronapandemie inclusief door corona gerelateerde tekorten en tekorten aan essentiële grondstoffen die uit de Oekraïne komen (denk aan  olie, hout etc.) voor productie van hulpmiddelen.

Inzet: stabiel prijsbeleid

Natuurlijk gaan de groothandels in gesprek met hun (toe-)leveranciers en doen ze hun uiterste best om de verhogingen zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk zijn zij (en hun klanten, onze leden) gebaat bij een zo stabiel mogelijk prijzenbeleid. Daarom doen de groothandels er alles aan om de impact op de verkoopprijs zoveel mogelijk te beperken door b.v. grotere voorraad aan te leggen, alternatieve transportroutes en (indien mogelijk) een deel van de prijsstijging zelf te absorberen. 

Verbruik is essentieel

Wij adviseren gebruikers ook kritisch te kijken naar het verbruik van hulpmiddelen. Samen met een productspecialist van de leverancier kijken naar de samenstelling en hoeveelheid van de verbruiksartikelen levert vaak een efficiency slag op die de prijsstijgingen in ieder geval enigszins kan beperken.    
Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over de prijsstijgingen van medische hulpmiddelen ? En hoe je kan bijdragen aan voldoende beschikbaarheid? Bel of mail met Ted Geutjes.

Ted Geutjes
Productgroepmanager Medische Hulpmiddelen
  • 06 12 28 43 16