Nieuwe subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Kosten in de zorg
Pogonici

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen! Denk aan scholen, overheidsgebouwen, rijksmonumenten maar ook zorginstellingen. Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen en zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen, is er een nieuwe regeling. Het kabinet stelt hiervoor € 150 miljoen beschikbaar vanaf 3 oktober 2022.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Je kunt ervoor kiezen om subsidie aan te vragen voor: 

  • een tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die op de maatregelenlijst staan (Deze lijst wordt begin juli 2022 gepubliceerd op de site van RVO),  
  • of een integraal project (waarbij de minimale subsidiekosten € 25.000 zijn).

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting 30% van de projectkosten om de verduurzamingsmaatregel(en) te realiseren en is alleen bedoeld voor maatschappelijk vastgoed dat minimaal 10 jaar oud is.

Deze subsidie geldt voor:

  • een deel van de aanschafkosten voor verduurzamingsmaatregelen
  • kosten voor het laten opstellen van een energieadvies of duurzaam monumentenadvies en 
  • de kosten voor het opstellen van een energielabel, nadat je verduurzamingsmaatregelen hebt uitgevoerd.

Webinar

Samen met INNAX en Hellemans hebben wij tijdens een webinar op 27 juni ruim 50 zorginstellingen geïnformeerd over deze nieuwe subsidie. Wil jij het webinar terugkijken, klik hier.

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je behoefte aan hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Neem dan contact op met

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84