Prijsontwikkelingen energie

Kosten in de zorg
Pogonici

Afgelopen zomer zijn de prijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit in 2023 bijna verdubbeld. Om daarna in een paar dagen tijd weer te corrigeren naar prijsniveaus van begin van de zomer. Ondanks deze prijscorrectie zijn de marktprijzen voor aardgas en elektriciteit op dit moment nog altijd vier tot vijf keer hoger dan in september 2021.

Belangrijkste oorzaak van de extreme prijsstijgingen is dat er vanuit Rusland minder gas wordt geleverd. Door de Russische invasie van Oekraïne en het verder terugschroeven van de gasexport naar Europa zijn de prijzen begin deze zomer verder gestegen. Droogte en hitte hebben de problemen op de Europese energiemarkten nog verergerd. Door de droogte kon er fors minder elektriciteit worden opgewerkt met waterkracht. Tegelijkertijd konden de kerncentrales in Frankrijk minder goed gekoeld worden door lage rivierstanden en de hoge temperaturen van het water. De kolencentrales in Duitsland waren minder goed bereikbaar voor de aanvoer van kolen door de lagere rivierstanden. 

Al met al blijft de situatie erg onzeker. De impact van de weersomstandigheden komend stookseizoen, het gasexportbeleid van Rusland, de onzekere omvang van de vraaguitval als gevolg van de hoge prijzen en eventuele maatregelen van de Europese Unie kunnen voor nieuwe prijsschommelingen zorgen. Tijdens Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de Nederlandse overheid hard ingrijpt in de energielasten voor de consumenten. Voor de zakelijke markt lijkt een compensatieregeling nog verre van zeker. 

Als de temperatuur in een week onder het langjarig gemiddelde duikt, neemt de totale Nederlandse gasvraag toe. Dat geeft onzekerheid voor de prijsontwikkeling op de korte termijn. Nieuwe prijsstijgingen zijn dan ook niet uit te sluiten.

Heb je vragen over dit bericht over de prijsontwikkelingen op de energiemarkt? Dan kun je contact opnemen met David Hoorn, productgroepmanager energie via david.hoorn@intrakoop.nl 

Deel dit artikel