Ontwikkeling prijzen en kosten van geneesmiddelen

Medisch en Farmacie

In de farmaceutische dienstverlening speelt bij de medicatie zowel de prijs- als de kostenontwikkeling een rol.

In de farmaceutische dienstverlening speelt bij de medicatie zowel de prijs- als de kostenontwikkeling een rol.

Prijsontwikkeling

Fabrikanten kunnen de prijzen van hun geneesmiddelen iedere maand aanpassen. Zij zijn daarbij gebonden aan maximumprijzen die de overheid twee keer per jaar vaststelt in het kader van de Wet op de geneesmiddelenprijzen (WGP). Het gemiddelde prijsniveau in april 2022 daalde met netto 0,5% (bron: SFK data en feiten 2022). Voor 7% van de geneesmiddelen verlaagden fabrikanten de prijs en voor 2% van de producten stelden zij een hogere prijs vast.
De prijzen van de receptgeneesmiddelen stegen in oktober 2022 gemiddeld met slechts 0,1% in vergelijking met de maand ervoor. Van 2% van de geneesmiddelen verlaagden fabrikanten de prijs, terwijl van 9% de prijs is gestegen.

Kostenontwikkeling

In de farmaceutische dienstverlening zijn de uitgaven aan geneesmiddelen de grootste kostenpost (60-70% van de totale kosten bij farmaceutische dienstverlening). Ondanks een dalende tendens in de prijzen stijgen de kosten van de geneesmiddelen ieder jaar. Dit komt onder andere doordat het gebruik van geneesmiddelen per hoofd van de bevolking gemiddeld met 1,5% per jaar stijgt. Daarnaast stijgen de kosten door toenemend gebruik van nieuwe groepen geneesmiddelen. In de top 10 van deze stijgers staat de nieuwe groep antistollingsmiddelen bij trombose.

Binnen de uitgaven aan geneesmiddelen zijn de volumes aan geneesmiddelen voor de volgende toepassingen het grootst:

  • Trombose of beroerte
  • Afweerstoornissen
  • Vitaminegebrek / botontkalking
  • Bloeddrukverhoging
  • Maagklachten
  • Astma/COPD
  • Cholesterolverhoging

De top 5 van geneesmiddelen naar gebruik zijn vooral geneesmiddelen met werkzame stoffen bij maagklachten en verhoogde bloeddruk, naast geneesmiddelen met werkzame stoffen bij huidproblemen (zoals eczeem en psoriasis).

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de prijs- en kostenontwikkeling van farmaceutische dienstverlening? Neem dan contact op met

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
  • 06 57 70 30 81