Bijeenkomsten prijsontwikkelingen wasserij met leden en leveranciers

Opvouwen wasgoed_web

Op 24 en 25 oktober (Het Springendal), 14 november (Rentex), 21 november en 5 december (CleanLease) organiseerden we een aantal bijeenkomsten, via Teams, met leden en verschillende wasserijen.

Voor leden die een overeenkomst hebben onder Intrakoopcondities een uitgelezen mogelijkheid om op uniforme wijze, vanuit het hogere management van de leveranciers, geïnformeerd te worden over de prijsontwikkelingen en de daaraan gelieerde indexaties. Het was voor ons -leden en leveranciers- een eerste keer om in deze vorm samen aan tafel te zitten en te discussiëren over de huidige prijsontwikkelingen in de wasserijbranche. Direct gevolg van deze bijeenkomst is de organisatie van een aantal spreekuren voor onze leden over de wasserijcontracten, hier vind je daar meer informatie over

Prijsindexatie versus Hoofdlijnenakkoord

Tijdens deze bijeenkomsten legden de wasserijen aan hun klanten uit wat hen overkomt en waarom ze tot een bepaalde indexatie van hun prijzen zijn gekomen. De leden, aan de andere kant, verduidelijkten hun positie (laatste in de keten) nog eens en verwezen naar het Hoofdlijnenakkoord waarin is afgesproken dat de nullijn gerealiseerd dient te worden. Ook verwezen leden naar de indexatieformules in de overeenkomsten. Zij vinden dat deze gerespecteerd dienen te worden. Begrip voor het verhaal van de leveranciers was er zeker ook.  Leden hebben veel vragen gesteld over de onderbouwing van verschillende onderdelen die de prijs bepalen. 

Leveranciers in de textieldienstverlening hebben vooral te maken met prijsstijgingen in de componenten loon, grondstoffen (textiel en olie) en energie (energie en gas). In de Miljoenennota is de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon met 10.15% een belangrijke factor voor de indexatie in die branche. De kosten voor de wasserijen bestaan voor ruim 50% uit loonkosten. Tel daarbij op dat de prijzen van katoen enorm zijn gestegen en, en dat horen we bijna dagelijks, de energiekosten de pan uit rijzen. Bijkomend nadeel, de wasserijen komen niet in aanmerking voor enige compensatieregeling vanuit de overheid. 

Indexatie en toeslag

De meeste leveranciers hanteren voor hun prijzen in 2023 een indexatie met daarnaast een toeslag voor energie (gas). Deze toeslag is vaak gestaffeld. Het voordeel van een toeslag is dat leverancier en leden de risico’s delen. Is de energieprijs laag, gaat de toeslag naar beneden, is deze hoger dan wordt ook de toeslag hoger. 
Intrakoop zal hierin faciliteren door in 2023 de gemiddelde prijs van gas en energie, op de dagmarkt, gemeten   over een kwartaal, te plaatsen op de website en de Intrakoopcommunity. Zo kunnen leden en leveranciers makkelijk toetsen of de prijzen kloppen met de afgesproken staffels. Dit zal binnen 3 werkdagen na afloop van ieder kwartaal gedaan worden.

Wat we ook zien naar aanleiding van de stijgende prijzen is dat onze leden veel meer gaan sturen op hun contracten. Logisch natuurlijk, want dat is ook een belangrijke knop waaraan je kan draaien in tijden van stijgende prijzen. Denk bij sturen op kosten aan: beter voorraadbeheer (niet teveel linnengoed op de plank), oneigenlijk gebruik van textiel voorkomen (volgens de wasserijen zou dat een besparing van 10-15% op kunnen leveren), minder frequent rijden en als je rijdt met goed gevulde vrachtwagens rijden. Kleine locaties (qua linnengebruik) wellicht vanuit een eigen grote locatie bevoorraden. Linnengoed niet weggooien (NB: vooral washandjes belanden nogal eens in de prullenbak).  Wasserijen schaffen jaarlijks voor tientallen miljoenen nieuw textiel aan. Niet alleen slecht voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. 

Deel van de oplossing: samen werken aan kostenbesparingen

Vanuit leden en leveranciers komt het verzoek om vooral samen te kijken naar mogelijke verbeteringen en kostenbesparingen. Persoonswas tussen leasetextiel levert enorm veel extra werk op. Rolcontainers van leveranciers die bij klanten gebruikt worden voor iets anders dan het transport van de was levert extra kosten op voor de leverancier. En uiteindelijk ook voor de klant. 

Ook hier geldt dat als we samenwerken de beste resultaten behaald worden. Over en weer op de kleintjes letten heeft zeker een positief effect in deze tijden van stijgende prijzen. 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over onze wasserijcontracten? Bel collega Astrid Willemsen

Astrid Willemsen
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 57 90 38 86