Inhuurtarieven PNIL 2023: indexeer alleen wat nodig is!

Opnemen bloeddruk_web

Elk jaar roepen de voorgestelde prijswijzigingen van PNIL-leveranciers bij veel leden vragen op. Dat zal voor 2023 niet anders zijn, met vooraankondigingen over indexaties van 7% tot 10% of meer. Maar hoe kun je als zorgorganisatie zelf de voorgestelde indexaties beperken?

Daarvoor heb je inzicht nodig in de tariefonderdelen waarop je invloed kunt uitoefenen in onderhandeling met je bureau(s). De meest voorkomende tariefafspraken in contracten met PNIL-leveranciers gaan over de omrekenfactor en een all-in uurtarief per (zorg)functie. Een prijsindexatie is bij deze afspraken meestal meteen een indexatie van het hele tarief! Maar is dat terecht, als alleen een bepaald onderdeel van het tarief geïndexeerd moet worden? Of wanneer er per onderdeel verschillende indexatiepercentages nodig zijn?  

De volgende onderdelen bieden je onderhandelingsruimte om met bureaus in gesprek te gaan over een reële indexering.  

 1. Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten
  De pensioenpremie voor uitzendkrachten zal stijgen. De premies sociaal fonds zijn nog niet bekend. De kosten voor duurzame inzetbaarheid (scholing) zijn onveranderd. Het minimum loon stijgt. 
 2. Loonkosten en verschillende wettelijke premies 
  De loonkosten bestaan uit vaste premies (voor alle bedrijven in Nederland hetzelfde) zoals ZVW, AWf gedifferentieerd vast/ tijdelijk, AoF.

  Vaste premies zijn van toepassing voor uitzenden zoals opleiding en sociaal fonds, aanvulling ZW, StiPP (pensioenpremie). En variabele premies: alle bedrijven in Nederland hebben een eigen premie zoals gedifferentieerde Werkhervattingskas, ZW flex en WGA.

  Bij de subonderdelen die hier worden genoemd is er ruimte voor het bureau om extra marge te realiseren (zie ook punt 3).  Dat kan bijvoorbeeld zitten in bureauvoorzieningen voor pensioen, leegloop, ziekteverzuim en/of transitievergoeding. Als voorbeeld: twee dagen extra opgenomen voorzieningen door het bureau voor ziekte en/of leegloop heeft meteen effect op een lagere productiviteit en daardoor een hoger uurtarief. 
 3. De kosten voor de gewenste dienstverlening van het (uitzend)bureau
  Deze kosten worden regulier vertaald in een marge per uur. Hier zijn de eisen en wensen van de zorgorganisatie bij inbegrepen, vertaald naar in te zetten kosten.

  Overhead én winst van het bureau: bureaus hebben elk jaar een eigen doelstelling voor het rendement. Staat bijvoorbeeld de marge-indexatie contractueel vast, dan worden er mogelijkheden gezocht om het rendement te verhogen binnen andere subonderdelen (bij 1 en 2).

  Bij het aangaan van een contract met een PNIL-leverancier wordt regulier onderscheid gemaakt in:
 • de kosten voor de kwaliteit van de ingehuurde medewerker: het uurloon op basis van niveau eigen organisatie (inlenersbeloning), daarvan afgeleide werkgeverslasten (premies) en gerelateerd aan productiviteit (werkbare dagen)
 • de kosten voor de gewenste dienstverlening van het bureau: eisen en wensen van de zorgorganisatie vertaald naar in te zetten fte-kosten, overhead en winst van het bureau en gerelateerd aan productiviteit (te factureren uren)

  Als onderdeel van contractmanagement doen bureaus indexeringsvoorstellen.      

Algemene tips

Voor het beperken van de indexering hebben we ook enkele algemene tips: 

 • De verhoging van de minimumlonen heeft voor de laagste salarisschalen een groot effect. Dit verhoogt de kosten binnen het tarief. 
 • Vraag bureaus om een gespecificeerd indexeringsvoorstel inclusief effecten op het uurtarief op basis van de in dit bericht genoemde punten.
 • Volg zelf alle actuele tariefontwikkelingen, bijvoorbeeld via www.Flexnieuws.nl
 • Bepaal vervolgens per onderdeel wat je aan indexeringspercentage reëel vindt, bijvoorbeeld de NZa-index. 
 • De loonkosten van detacheringsbureaus hebben geen enkele koppeling met zorg-CAO's en salarisschalen. 
 • Het is moeilijk een uitspraak te doen over welke inhuur tariefverhoging (in % of euro's) voor 2023 voor de detacheringbureaus en zzp'ers reëel is. In het derde kwartaal van 2022 vond vaak al een prijsindexatie van ongeveer 7% plaats. Verhogen in 2023 lijkt dan overbodig? Vraag hier ook om transparantie. 
 • Weet je niet zeker of je momenteel een eerlijk en marktconform inhuurtarief betaalt? Geef dan aan dat je in 2023 het recht hebt om op basis van een marktverkenning of benchmark-onderzoek van de PNIL-tarieven eventuele heronderhandelingen te mogen doen.
 • Neem altijd het belang mee hoe belangrijk een PNIL-leverancier is voor je organisatie en op welke wijze er wordt samengewerkt.

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over de prijsontwikkelingen op de PNIL-markt of extra inkoopondersteuning bij PNIL nodig? Neem dan contact op met

Simone Nicolaes
Productgroepmanager Personeelsdiensten
 • 06 25 52 00 72