Controle op zzp’ers vanuit Belastingdienst

Verzorger met gehandicapt jongetje met eten

Afgelopen januari is een nieuwe renseigneringsverplichting ingegaan. Met als gevolg dat je als zorginstelling tussen 1 en 31 januari 2023 actie moet ondernemen, als je in 2022 zzp’ers hebt ingezet. Wat houdt deze nieuwe verplichting in? En wat moet je precies regelen?

De renseigneringsverplichting komt vanuit de Belastingdienst. Zij wil kunnen controleren of zzp’ers, en andere flexibele krachten die niet in loondienst zijn, al hun inkomsten doorgeven in hun belastingaangifte. Tot 2018 kon de Belastingdienst opdrachtgevers vragen informatie aan te leveren over betalingen aan derden, waaronder zzp’ers. Na invoering van de AVG mag dit niet meer.

Sinds 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting van kracht. Iedere opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht om uitbetaalde bedragen aan derden actief aan te leveren bij de Belastingdienst. Dit is anders dan eerst, toen je alleen gegevens hoefde aan te leveren als de Belastingdienst hierom vroeg.

Wat moet je als zorginstelling aanleveren bij de Belastingdienst?

Heb je in jouw zorgorganisatie in 2022 zzp’ers ingezet? Dan ben je als opdrachtgever verplicht om voor 31 januari 2023 de volgende gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren over de zzp’ers die ingehuurd zijn:

  • het bedrag dat is uitbetaald 
  • de datum van uitbetaling 
  • het BSN van degene aan wie is betaald 
  • de naam aan wie is betaald 
  • het (zaken)adres van de persoon aan wie is betaald 
  • de geboortedatum van de persoon aan wie is betaald

De bedoeling is dat je deze gegevens digitaal aanlevert bij de Belastingdienst. Hoe precies is nog niet bekend. De Belastingdienst werkt aan een handleiding over hoe de verplichte gegevens aangeleverd moeten gaan worden. Verwacht wordt dat deze handleiding gepubliceerd wordt op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (OBD) van de Belastingdienst. 

Wat doet PIDZ met de renseigneringsverplichting?

Hoewel de renseigneringsverplichting bij zorginstellingen ligt, wil PIDZ helpen om aan deze regelgeving te voldoen. Daarom kunnen bepaalde medewerkers van zorginstellingen vanaf 2023 een lijst downloaden met de benodigde gegevens van zzp’ers die het jaar ervoor een of meerdere opdrachten hebben uitgevoerd voor hun zorginstelling. Hierover ontvangen zorginstellingen eind 2022 meer informatie. (bron: PIDZ)

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over deze verplichting of heb je andere vragen over PNIL? Neem dan contact op met

Simone Nicolaes
Productgroepmanager Personeelsdiensten
  • 06 25 52 00 72