Betrokkenheidsonderzoek onder leden

Twee jaar na het vorige Ledenbetrokkenheidsonderzoek (LBO) heeft Intrakoop eind 2022 weer een LBO laten uitvoeren. Hieronder een korte weergave van de resultaten.

In mei 2020 hebben we, in het kader van het werken aan onze nieuwe strategie, een ledenbetrokkenheidsonderzoek laten uitvoeren door de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR). In september/oktober van dit jaar hebben we dat onderzoek opnieuw uit laten voeren. 

Het cement van de coöperatie

Ledenbetrokkenheid is voor ons als coöperatie van groot belang. Het is, zo wordt wel gezegd, het cement van de coöperatie. 'Cement' wordt dan vertaald als je verbonden voelen en je identificeren met de coöperatie. Tevreden, loyaal en betrokken zijn begrippen die daarbij passen. De algemene conclusies van het meest recente onderzoek laten zich als volgt samenvatten:

  • Goede basis - gemiddelde score op alle dimensies
  • De marktprestaties zijn gestegen van 6,9 naar een 7
  • Over hele linie ca. 5% hogere scores dan 2020
  • 86% is tevreden over het lidmaatschap

Verbeterpunten zijn er ook:

  • Uitdiepen van de meerwaarde van het lidmaatschap
  • Verder concretiseren van de behoefte van de leden
  • Doelgroepencommunicatie
  • De bestuurders vaker/beter verbinden aan de coöperatie 

Invloed op strategie gestegen, gevoel van eigenaarschap verbeteren

Kijken we iets voorbij deze samenvatting dan zien we dat we verder moeten werken aan het feit dat onze leden het gevoel hebben dat hun invloed op onze strategie is gestegen, maar dat ze nog wel weinig 'eigenaarschap' van de coöperatie voelen. Onze rol in belangenbehartiging behoeft meer uitleg, waarbij we wel op moeten letten dat belangenbehartiging niet onze 'corebusiness' is en we ooit vast stelden dat we belangenbehartiging alleen op verzoek van onze leden doen in voor hen relevante dossiers. 

Het feit dat meer bestuurders dan in 2020 zich nu betrokken voelen en ook daadwerkelijk betrokken zijn bij de coöperatie gaan we verder uitbouwen. Ook belangrijk is dat we met een visie komen op hoe we onze bijeenkomsten verder vorm gaan geven, gesuggereerd wordt dat we  verschillende vormen van bijeenkomsten zouden moeten overwegen. 

Al met al zijn we tevreden met de uitkomsten van dit LBO. Ons voornemen is om over twee jaar weer een LBO uit te laten voeren. 

Een wat uitgebreidere samenvatting van het LBO is hieronder te downloaden.


 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70