Marktwerking in de zorg zet voor accountantskosten door

Kosten in de zorg
Pogonici

In 2021 waren zorgorganisaties samen € 116 miljoen euro kwijt aan accountantskosten. Dat bedrag is nagenoeg gelijk (+0,1%) aan het bedrag in 2020. Ten opzichte van 2015 (€ 96 miljoen) betalen zorgorganisaties gemiddeld 19,9% meer voor hun accountant. Verreweg de grootste kostenpost is de controle van de jaarrekening met ruim € 78 miljoen. Dit blijkt uit een analyse door Intrakoop, inkoopcoöperatie voor de zorg, en Marlyse-Research.

Zij onderzochten 1.268 gepubliceerde jaarverslagen verdeeld over vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over het boekjaar 2021. Wat verder opvalt is de verdere daling van het aandeel van de zogeheten ‘big four’ accountancykantoren EY, PWC, KPMG en Deloitte in de zorg vorig jaar. In 2021 vertegenwoordigen zij een marktaandeel van 61%, waar dit in 2015 nog 82% was. Deze daling laat zien dat de mededinging in de zorg ook in 2021 doorzet.

De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 95% van de totale omzet in vier deelsectoren. Van de onderzochte deelsectoren laten de ziekenhuizen met +1,1% nog een geringe toename van de accountantskosten zien. Bij de andere deelsectoren dalen deze kosten. Opvallend is de afname van de accountantskosten in de gehandicaptenzorg met -4,7% die het gevolg lijkt te zijn van minder niet-controlediensten (-16,1%) en ook minder overige controlewerkzaamheden (-9,2%). VVT en GGZ namen af met respectievelijk -0,4 en -0,1%. 


Algemene stijging accountantskosten

Een gemiddelde zorgorganisatie betaalt in 2021 per duizend euro omzet  € 1,50 aan accountantskosten. In 2020 was dat nog € 1,52. De GGZ betaalt de hoogste accountantskosten. Dat komt vooral doordat binnen die sector veel organisaties actief zijn in de jeugdzorg. Daar wordt € 3,86 per duizend euro omzet aan accountantskosten uitgegeven. Dit komt door aanzienlijk hogere kosten op overige controlewerkzaamheden. De resterende organisaties die tot de GGZ worden gerekend, hebben gemiddeld € 2,26 aan accountantskosten per € 1.000 omzet. De ziekenhuizen zijn met € 0,86 het goedkoopst uit. 


De ‘big four’ doen opnieuw een stapje terug

Qua zorgomzet zijn de vier grote accountantskantoren nog steeds leidend. PWC is de grootste met ruim € 24 miljoen ‘zorgomzet’ (een stijging van 2 miljoen ten opzichte van 2020), gevolgd door KPMG met € 17 miljoen. Qua marktaandeel (aandeel in de totale accountantskosten in de zorg) zijn deze ‘big four’ goed voor 61%. Dat aandeel is overigens gedaald (met 4%). Verstegen Accountants en Adviseurs is het grootst qua aantal klanten: 179 van de 1.268 onderzochte organisaties is klant, bijna allemaal actief in de caresector. Als alleen wordt gekeken naar de kosten voor de controle van jaarrekeningen, is Deloitte in de cure de duurste accountant met € 0,69 per duizend euro omzet, gevolgd door BDO en EY. PWC loopt daarentegen qua kosten voorop in de care met een prijs van € 1,83 voor deze controle (per duizend euro omzet). Een fors prijsverschil met bijvoorbeeld het ‘goedkopere’ Deloitte, die in de care op een prijs zit van € 1,30. 


Het volledige rapport Jaarverslagenanalyse 2021 accountancykosten zorgsector is hieronder te downloaden.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70