Inbreng bij overleg Geneesmiddelencommissie

Mensen in vergadering

Maak je gebruik van een farmaciecontract via Intrakoop? En heb je behoefte aan ondersteuning van je Geneesmiddelencommissie? Dan kunnen wij je helpen.

De Geneesmiddelencommissie (Geco) of vergelijkbaar overleg is belangrijk om de kwaliteit van zorg binnen de instellingen te controleren, te borgen en te verbeteren. De samenstelling van dit overleg is veelal een representatie van professionals uit het veld: managers, teamleiders, artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers en apothekers. In dit overleg worden onderwerpen besproken die verband houden met de procedures en afspraken rondom het totale medicatieproces:  voorschrijven, bestellen, afleveren en toedienen van medicatie.

Als je wilt, kunnen we vanuit Intrakoop deelnemen aan dit overleg. Onze toegevoegde waarde bij dit overleg is:

  • Best practice: we spreken veel collega’s in het veld en komen bij veel leden. Kennis en innovaties op onder meer het gebied van ICT, protocollen en duurzaamheidsinitiatieven delen we graag.
  • Verbinding tussen kosten en zorg: Intrakoop begeleidt leden in het (her)contracteren en geeft inzicht in de ontwikkeling van de kosten. Daarmee zijn we de verbindende factor tussen aan de ene kant de kosten (inkoop) en aan de andere kant de kwaliteit van zorg. Een besluit op één vlak kan consequenties hebben voor het ander. 
  • Benchmark: Met het grote aantal contracten voor farmaceutische dienstverlening en daaruit voortvloeiende data zijn we in staat te benchmarken, zowel op kostenniveau als farmaceutisch inhoudelijk. Je instelling krijgt daarmee inzicht in hoe jullie kosten en keuze van geneesmiddelen zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare instellingen.

Bij meerdere leden nemen we inmiddels deel aan het overleg van de Geneesmiddelencommissie. Een van die leden zei daarover: ”Intrakoop heeft een positieve inbreng voor onze organisatie, onder meer in de vorm van kwaliteitsverbeteringen samen met het IVM, hulp bij het opstellen van een Programma van Eisen voor de aanschaf van een nieuw EVS,  financiële informatie om te bespreken met de apotheek en ze informeren ons over landelijke ontwikkelingen in de branche”.

Wil je meer weten over hoe Intrakoop ook in jouw zorgorganisatie kan bijdragen aan het overleg van de Geneesmiddelencommissie? Neem dan contact op met onze contractmanagers farmacie: José van Engelen of Mark Bomers.

Deel dit artikel