Geneesmiddelengebruik neemt toe

Arts bij medicijnenkast_web

Het geneesmiddelengebruik vertoont al jaren een stijgende lijn. Door de toenemende vergrijzing en volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal het gebruik in de toekomst verder toenemen.

Vooral mensen van 65+ gebruiken tot drie keer meer medicijnen, vergeleken met mensen van 20 tot 65 jaar. Mensen van 80plus gebruiken gemiddeld zelfs vier keer zoveel als mensen van 20 tot 65 jaar. 

De bevolkingsprognose van het CBS laat zien dat de groep 65 tot 80-jarigen in 2030 zal toenemen tot 3 miljoen personen. De groep 80plus bestaat dan uit 1,2 miljoen personen. In 2040 zal de groep 65-80 uit 3,2 miljoen personen bestaan en 1,6 miljoen personen zijn 80plus. Door deze vergrijzing en het gemiddeld gebruik van medicijnen zal de stijging in 2030 15% zijn ten opzichte van 2021, in 2040 zelfs 25%. 

De meest gebruikte geneesmiddelen bij mensen van 80plus zijn cardiovasculaire middelen zoals cholesterolverlagers, bloedverdunners en bloeddrukverlagers. Ook maagzuurremmers en diabetesmiddelen worden veel gebruikt. (bron PW 51/52-2022)

Deel dit artikel