Afvalinzameling: PMD wordt PD

´╗┐Omdat plastic verpakkingen, drankkartons en glas vanaf 1 januari 2023 bij aangemelde deelnemers gratis wordt ingezameld, verandert deze inzameling ook in PD (plastic verpakkingen en drankkartons) voor alle andere bedrijven en instellingen die tot nog toe PMD (plastic, metaal en drankkartons) inzamelden.

In plaats van plastic, metaal en drankkartons (PMD) worden, in principe vanaf nu, dus alleen de plastic verpakkingen en de drankkartons (PD) ingezameld en moeten de metalen verpakkingen bij het restafval. Bij Nedvang, de organisatie achter het programma Afval Goed Geregeld, is ervoor gekozen om het metaal te weigeren in deze stroom omdat dit na verbranding van restafval uit het as terug te winnen is, dan wel ingeleverd kan worden zo gauw het statiegeldsysteem voor drankblikjes is ingevoerd. Omdat aparte routes rijden voor zowel PMD als PD niet haalbaar is, kiezen inzamelaars voor één systeem: PD.

Om te voorkomen dat partijen afgekeurd worden, is het dus zaak om alle gebruikers goed te informeren en waar nodig de communicatie op de interne inzamelmiddelen (bakken) aan te passen. Informeer bij je afvalinzamelaar naar de situatie voor jouw locaties. Deze verandering heeft geen invloed op wat iedereen thuis gewend is, het betreft alleen bedrijfsmatige inzameling.

Alle instellingen die zich nog niet hebben aangemeld voor gratis inzameling van PD en glas, kunnen op de site van Afval Goed Geregeld aangeven dat ze een melding willen krijgen als de inschrijving weer geopend wordt. Ons advies is om daar gebruik van te maken. Het zal je helpen om te besparen en tegelijkertijd te verduurzamen! Op de website van Renewi lees je meer over de acceptatievoorwaarden.

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 53 21 55 23