Intrakoop start project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg

Man met symbool circulariteit

25 tot 30% van alle zorguitgaven van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties heeft te maken met inkoop bij toeleveranciers en dienstverleners. Daarin kun je als zorgorganisatie dus echt het verschil maken, als het om verduurzaming gaat. Wat duurzaam wordt ingekocht, heeft direct een positief effect op de footprint van je organisatie. Nog afgezien van het feit dat alles wat je niet hoeft in te kopen (aan bijv. verpakkingsmateriaal) ook niet verduurzaamd hoeft te worden.

Hoe kun je duurzaam inkopen?

Veel verschillende organisaties hebben duurzaamheidscriteria ontwikkeld of duurzame PVE’s opgesteld. Maar het zijn er zoveel, dat inkopers en facilitair managers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Ze weten dus niet goed wat er wel of niet ‘uitgevraagd’ moet worden aan leveranciers om daarmee bij te dragen aan duurzamere zorg. 

Daarom zijn we vanuit Intrakoop begin januari gestart met het project “Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg”, vanuit het programma duurzaamheid onder leiding van Jan Holsappel. Projectleider voor dit project is Anne Marie van den Berg. Zij heeft inmiddels vele jaren ervaring als inkoper in de zorgsector en heeft zich gespecialiseerd als adviseur op het gebied van duurzaam inkopen.

Op weg naar basis- en ambitiecriteria

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 1. Verzamelen, inventariseren (afronding voor 31 januari 2023)
  We  gaan door deskresearch alle criteria die al zijn opgesteld door onder meer Nevi, Pianoo, RVO en MPZ  bij elkaar brengen in 1 overzicht per productgroep/segment/sector. Daarna gaan we bij een aantal van onze leden alle door hen individueel opgestelde criteria opvragen en verzamelen en in ditzelfde overzicht onderbrengen.

 2. Structureren, ordenen (afronding voor 31 maart 2023)
  Met een klein team van inkoopdeskundigen gaan we alle verzamelde criteria uit stap 1 gedetailleerd doornemen en ‘vertalen’ naar een praktische,  eenduidige en opgeschoonde lijst van inkoopcriteria, die gerubriceerd wordt per productcategorie. Deze conceptlijst zullen we aan productgroepmanagers, inkoopconsultants en contractmanagers binnen Intrakoop beschikbaar stellen. Met hen gaan we een aantal clusters/thema’s benoemen om per cluster stap 3 te zetten.

 3. Verrijken, completeren en SMART maken (afronding 30 september)
  Per cluster (productgroep, thema of segment) stellen we een team samen van deskundigen, van onder andere inkopers van ziekenhuizen, inkopers van zorginstellingen, productgroepmanagers Intrakoop, contractmanagers Intrakoop, relevante leveranciers en branche-experts/belangenverenigingen. Met dit team gaan we aan de slag om de ‘bestaande’ conceptlijst uit te breiden, te verrijken en scherper (= SMART) te formuleren. Het ‘eindproduct’ van deze stap is een Basisset criteria duurzaam inkopen in de zorg, die vooral is bedoeld om niet-duurzame producten en diensten zoveel mogelijk uit te sluiten. 

  Deze basisset zullen we vanuit Intrakoop delen met alle leden. Bij verlenging of wijziging van onze collectieve raamovereenkomsten zullen de (nieuwe) MVI-criteria daar onderdeel van uitmaken. Ook zullen we in overleg met onze productgroep- en contractmanagers en inkoopconsultants alle templates voor overeenkomsten actualiseren. Daarna zullen we de basisset beschikbaar stellen aan de hele zorg en gaan we ‘lobbyen’ om deze criteria ‘landelijk’ geaccepteerd te krijgen.

 4. Uitbreiden, ambitieuzer maken (afronding voor 31 december 2023)
  Als laatste stap zien wij het als uitdaging om de basisset aan te vullen met meer ambitieuze criteria die verdere verduurzaming bij leveranciers moeten aanjagen en stimuleren . Deze aanvullende verrijking zullen wij gaan doen met een klein team van koplopers, zowel uit de zorg als samen met innovatieve leveranciers. Met als resultaat een Ambitieset criteria voor duurzaam inkopen in de zorg die na afronding beschikbaar gesteld wordt aan medewerkers van Intrakoop en aan onze leden.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer informatie over dit omvangrijke project? Dan kun je contact opnemen met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
 • 06 21 28 69 32