Collectief inkooptraject medische gassen

Na een relatief rustige periode qua collectieve trajecten gaan we binnenkort weer van start met een collectief inkooptraject voor onze leden.

In de eerste helft van 2023 wordt, bij voldoende belangstelling, vanuit Intrakoop een inkooptraject gestart om voor én met onze leden een geschikte leverancier voor medische gassen te contracteren.

Medische gassen zijn geneesmiddelen en vallen onder de bepalingen van de geneesmiddelenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de kwaliteitsborging geschiedt onder de verantwoordelijkheid van een apotheker. Ons segment Farmacie is dagelijks bezig met alle zaken die spelen rondom medicatie, medicatieveiligheid en de rol van de apotheker.  

Met de publicatie van een vooraankondiging op de Intrakoopcommunity en dit bericht op onze website wordt enerzijds gepeild of er voldoende belangstelling is voor collectieve inkoop van medische gassen. Anderzijds wordt direct commitment bij de leden opgehaald. Door als collectief op te trekken creëren we gezamenlijk inkoopvolume en gaan we voor de 'Best Value'. Het minimum aantal deelnemers om een collectief traject op te starten is gesteld op 10.

Proces

Geïnteresseerde leden geven vóór 31 maart aan of men behoefte heeft aan collectieve inkoop en contractbeheer van medische gassen. Indien er voldoende belangstelling bestaat (minimaal 10 leden) dan nemen we de volgende stappen:

  • Inventarisatie looptijd huidige overeenkomsten;
  • In overleg met de leden samenstellen van beperkt eisenpakket c.q. uitgangspunten voor het gebruik van medische gassen;
  • Geselecteerde leveranciers benaderen voor deelname aan collectiviteit;
  • Eisenpakket voorleggen aan leveranciers die in collectiviteit willen deelnemen;
  • Leverend apotheker van lid betrekken bij keuze van de leverancier bij aangaan van nieuw contract (Medische gassen vallen onder de geneesmiddelenwet en apotheek is daardoor medeverantwoordelijk voor de keuze);
  • Overeenkomst opstellen per lid met gewenste leverancier (minimale looptijd 3 jaar)

Meedoen?

Als je op de button 'MEEDOEN' in de Intrakoopcommunity klikt zit je nog nergens aan vast. Dat is belangrijk om te weten. Hiermee geef je alleen maar aan dat je geïnteresseerd bent in dit collectieve traject en graag op de hoogte wil  worden gehouden van de voortgang. Op het moment dat met de voorbereidingen wordt gestart, wordt er contact met de geïnteresseerden opgenomen. Op dat moment geef je als lid je definitieve commitment af om daadwerkelijk deel te nemen aan het inkooptraject.

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten? Bel of mail dan met collega Mark Buijze, hij kan je meer vertellen over de details van dit collectieve inkooptraject.

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
  • 06 57 70 30 81