Veel animo voor webinars single-use koffiebekers

Op 23 en 24 maart (2023) organiseerde Intrakoop twee webinars over de nieuwe single-use-plastics wetgeving. We ontvingen maar liefst 231 aanmeldingen voor deze webinars.

Tijdens de webinars nam Sanne Westra van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de deelnemers mee in de wet- en regelgeving voor single-use-plastics (SUP). Ze zoemde in op de koffiebeker, een veelgebruikt product in de zorgsector. Wat betekent deze verandering voor de zorg? Welke uitzonderingen zijn er? 

Leidend advies Intrakoop

Voorafgaand aan het webinar hebben wij de deelnemende leden geconsulteerd over hoe de uitzonderingen voor de zorgsector op de SUP-regelgeving geïnterpreteerd moeten worden en werkbaar kunnen zijn. Dit hebben we aan het ministerie als leidend advies aangeboden. Het ministerie wil dit advies opnemen in de regelgeving. De bedoeling is om het advies te verwerken tot een “beslisboom” die zo snel mogelijk beschikbaar komt. 

Praktijkvoorbeeld

Vervolgens deelde Twan Joosten, adviseur duurzaamheid bij het Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ), zijn tips & tricks over de pilot met de Billie Cup. Lees hier het eerder verschenen interview met Twan. 

Vragenronde

De webinars werden afgesloten met een vragenronde. Onder andere kwam naar voren dat onze leden ook op zoek zijn naar leveranciersoplossingen. Deze vraag zullen wij oppakken met ons team facilitaire diensten. 

De regelgeving in het kort


Het primaire zorgproces is uitgezonderd van de regelgeving, in verband met infectiepreventie, voedselveiligheid en gevaar voor patiënt/cliënt, medewerker of bezoeker. De openbare ruimtes zoals restaurants, wandelgangen en kantoorruimtes zijn niet uitgezonderd. 

In het voorstel van de ledenconsultatie, waaruit de beslisboom zal voortkomen, ambiëren wij echter wel dat hergebruik de norm is, tenzij niet anders kan om bovengenoemde redenen. Dit omdat leden aangaven juist in dit primaire zorgproces makkelijker hergebruik te kunnen faciliteren.

Download hier de presentatie die tijdens het webinar is gegeven.

Wil je vragen of ideeën met andere leden delen over dit onderwerp? Plaats ze op de Intrakoopcommunity!

Deel dit artikel

Neem contact op

Klaartje Stikvoort
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 82 06 15 86