Heeft jouw zorgorganisatie een duurzaamheidsbeleid?

Mensen in vergadering

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Toch blijft het voor velen abstract, veelomvattend en niet altijd meteen toepasbaar op de eigen situatie. Ook in de zorg leidt de complexiteit en soms ook onvoldoende kennis er vaak toe dat het onderwerp vooruitgeschoven wordt.

Zorgorganisaties proberen zoveel mogelijk te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Wet milieubeheer (EML) en de verduurzaming van vastgoed en mobiliteit (EED). Veel verder komen ze vaak niet. Dit komt onder meer doordat er nog geen andere (juridische) verplichtingen voor verduurzaming zijn. Hierdoor staat het onderwerp ‘op de agenda’ maar is er nog onvoldoende beleid op duurzaamheid. 

Van Green Deal naar rapportageplicht

Vanuit de nieuwe Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg en Europese wetgeving worden organisaties steeds meer aangespoord om een duurzaamheidsbeleid op te stellen. Niet in de laatste plaats omdat er binnen afzienbare tijd een rapportageplicht zal komen, waardoor het bestuur (bedrijfsleiding en financials) verplicht wordt kwalitatief én kwantitatief te rapporteren over de behaalde duurzaamheidsimpact, de zogenaamde CSR-D. Eerst zal deze rapportageplicht gelden voor beursgenoteerde bedrijven, maar er wordt gespeculeerd dat dit ook doorgetrokken wordt naar het MKB en de zorg. 

Tijd voor een duurzaamheidsbeleid

Om impact te maken en meten, moet je een doel hebben. Daarom is het tijd om een duurzaamheidsbeleid voor je zorgorganisatie op te stellen. Gebaseerd op een overkoepelende duurzaamheidsvisie en –ambitie, die past bij jullie situatie. Zowel financieel als organisatorisch. Met duurzaamheidsdoelstellingen die realistisch zijn (qua mensen, middelen en bijvoorbeeld vastgoed) en er tegelijkertijd voor zorgen dat je organisatie daadwerkelijk stappen zet, voldoet aan wettelijke verplichtingen en structureel werkt aan het realiseren van klimaatdoelstellingen voor 2030 en verder.

We helpen je graag

Heb je behoefte aan begeleiding bij het opstellen van een praktisch en passend duurzaamheidsbeleid? Of wil je liever eerst met je organisatie quick wins behalen? In beide situaties kunnen wij je helpen. Speciaal voor onze leden hebben we zowel een starterspakket  als visie- en beleidstraject ontwikkeld. De eerste ervaringen van leden zijn heel positief. We helpen ook jouw zorgorganisatie graag om stappen te zetten naar (meer) verduurzaming. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32