Mei 2023: aanmelden voor gratis afval ophalen

´╗┐Sinds 1 januari 2023 wordt door heel Nederland bij verschillende organisaties het bedrijfsmatige PD en/of glasafval kosteloos ingezameld. Inschrijven voor het laten ophalen van afval is weer mogelijk van 1 mei t/m 31 mei 2023!

Aanmelden kan via het loket www.afvalgoedgeregeld.nl. Let op: jouw organisatie moet zich rechtstreeks hiervoor aanmelden en dus niet via je afvalinzamelaar.

Afval Goed Geregeld

Afval scheiden vinden we in veel huishoudens heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, in de horeca of op school) was dit nog niet altijd mogelijk omdat veel bedrijven en organisaties de kosten hiervoor te hoog vinden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden. Doet jouw organisatie ook mee?

Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we met z’n allen nog meer gaan recyclen. Wil je verpakkingsafval scheiden in jouw organisatie, dan zorgt het Afvalfonds ervoor dat het wordt opgehaald en gerecycled. De kosten neemt het Afvalfonds voor zijn rekening.

Heb je al een contract met een afvalverwerker voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen en drankenkartons, dan geef je dit aan bij je inschrijving. Benieuwd hoe Afval Goed Geregeld in de praktijk werkt en hoe het verpakkingsafval wordt gerecycled? Bekijk dan dit filmpje.

Voordelen voor jouw organisatie

Het nieuwe inzamelsysteem ‘Afval Goed Geregeld’ is kosteloos. Jouw organisatie draagt hierdoor bij aan minder restafval, meer recycling en daarmee aan een beter milieu.

Hoe werkt het?

1. Inschrijven bij het online loket

Via het inschrijfloket is het mogelijk om je organisatie van 1 mei tot en met 31 mei 2023 aan te melden voor de kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

2. Checken van gegevens

Afval Goed Geregeld gaat na of je organisatie valt onder de doelgroep en of je inschrijving voldoet aan de voorwaarden.

3. Terugkoppeling

Binnen 3 maanden na sluiting van het loket ontvang je bericht of je kunt deelnemen. Bij deelname verneem je ook welke afvalinzamelaar de inzameling zal uitvoeren.

4. Afval scheiden

Binnen 3 maanden na sluiting van het loket neemt ook de afvalinzamelaar contact met je op om afspraken te maken over de start van de kosteloze inzameling.

Over Afval Goed Geregeld

‘Afval Goed Geregeld’ is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland.

 

Bron: Afval Goed Geregeld

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 53 21 55 23