Nieuwe DUMAVA-ronde in september

Zonnepanelen

Afgelopen jaar was er veel belangstelling voor de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De aanvraag voor subsidie om vastgoed te verduurzamen was zo groot, dat de regeling eerder is gesloten. Vanaf september 2023 kun je weer subsidie aanvragen. En daarna komt de DUMAVA-subsidie vanaf 2024 jaarlijks beschikbaar tot 2030.

In oktober 2022 vroegen eigenaren van maatschappelijk vastgoed op 1 dag voor ruim € 300 miljoen DUMAVA-subsidie aan, terwijl er € 150 miljoen beschikbaar was. Door de grote interesse opent de nieuwe ronde van DUMAVA niet in januari 2024 maar al in september 2023. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar.

Subsidie toegankelijker voor meer vastgoedeigenaren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil de nieuwe ronde van DUMAVA nog beter laten aansluiten op de wensen van maatschappelijk vastgoedeigenaren. Zo is bijvoorbeeld het voorstel om 30% van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor aanvragen lager dan € 500.000 en 70% voor aanvragen boven dit bedrag. Een ander voorstel is om de SBI-codes van onder meer stichtingen op te nemen, zodat ook zij in aanmerking komen voor deze subsidie.

Eerder voorstel gebruiken

Heb je eerder een aanvraag voor DUMAVA gedaan maar geen subsidie gekregen? Als je voorstel aan de voorwaarden voldoet, kun je het opnieuw gebruiken voor je aanvraag voor de nieuwe subsidieronde. Een belangrijke voorwaarde is dat je pas met de verduurzaming start, nadat je de subsidie hebt aangevraagd. 

Meer weten over de DUMAVA-subsidie? Kijk op de site van RVO

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over de DUMAVA-subsidie of het verduurzamen van je vastgoed? Neem dan contact op met

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84