Koplopergroep realiseert inkoopsamenwerking in de cure

Ziekenhuisgang_web

Ziekenhuis Rivierenland, Anna Zorggroep, St. Jans Gasthuis, Tergooi en Intrakoop maken deel uit van de Koplopergroep, een samenwerkingsverband op het gebied van inkoop.

Het doel van de samenwerking is om kennis en expertise te delen waarmee de inkoop van ziekenhuizen  hun voordeel kunnen doen. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om te blijven excelleren op inkoopgebied, actief van elkaar te leren en om de samenwerking met elkaar en Intrakoop breder vorm te geven. Een open en transparante samenwerking staat centraal. Eind 2022 hebben de partijen de samenwerking geformaliseerd door de ondertekening van een overeenkomst. 

Door deze samenwerking ontstaat een waardevolle uitwisseling van kennis, expertise en competenties, waar elk ziekenhuis en de zorg in Nederland beter van worden. De ambitie van de Koplopergroep is om binnen enkele jaren met een brede groep Algemene Ziekenhuizen een sterk netwerk te ontwikkelen dat zich focust op:

  • het ontwikkelen en delen van (inkoop)kennis;
  • het creëren van een vanzelfsprekend ecosysteem waarin ziekenhuizen elkaar opzoeken en informeren over relevante inkoopvraagstukken;
  • het delen en ontwikkelen van best practices rondom het organiseren en inrichten van de inkoopfunctie
  • het gezamenlijk opleiden en ontwikkelen van inkooptalent en het breed delen van ontwikkelde kennis in de cure als geheel.

Intrakoop speelt een belangrijke faciliterende rol tussen leden van de groep. De naam Koplopergroep refereert aan het mechanisme van vogels die in V-vlucht slim van elkaars energie gebruik maken, een fenomeen dat je ook ziet in de wielersport bij de koplopersgroepen.

De samenwerking stelt de ziekenhuizen en Intrakoop  in staat om samen met andere ziekenhuizen de inkoopafdelingen te versterken en continue door te ontwikkelen. Door de krachten te bundelen kunnen wij meer impact maken en een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse zorgsector. Voor 2023 is de agenda van de koploperziekenhuizen weer goed gevuld met thema’s die alle ziekenhuizen raken. Zo zijn er themasessies gepland rondom ICT-security, OK-logistiek, MAC-proces, inhuur externen, laag waarde/laag risico-producten. De Koplopergroep was recent actief betrokken bij de oprichting van een meldpunt medische hulpmiddelen.

We ervaren meer en meer dat de ziekenhuizen elkaar veelvuldig opzoeken en elkaar als natuurlijke samenwerkingspartners zien. Als Intrakoop zijn we er trots op deel uit te maken van dit waardevolle samenwerkingsverband.

Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Marco Plasier of Richard Vermeltfoort.

Deel dit artikel