Intrakoop is initiatiefnemer Manifest Sustainable Procurement

CO2 verminderen

25 tot 30% van alle zorguitgaven van zorgorganisaties heeft te maken met inkoop bij toeleveranciers en dienstverleners. Je kunt als zorgorganisatie dus echt impact maken als je duurzaam inkoopt. Vanuit Intrakoop kijken we daarbij breder dan milieu, klimaat en circulariteit. Onze insteek is gebaseerd op het ESG-model. Samen met andere initiatiefnemers brengen we dit bij elkaar in het Manifest Sustainable Procurement.

Bij verduurzamingstrajecten met onze leden nemen we nadrukkelijk ook de sociale aspecten mee: ketentransparantie (eerlijke handel), diversiteit, SROI en duurzame inzetbaarheid. En we geven samen met onze leden handvatten hoe je duurzaamheid organiseert (visie, uitvoeringskracht en bewustwording). Met andere woorden, onze insteek is gebaseerd op het ESG-model (Environment, Social & Governance) dat op zijn beurt weer ontstaan is vanuit de ISO26000 en de Sustainable Development Goals (SDG).

Het Manifest Sustainable Procurement

Het doel van dit manifest is het verbinden van bedrijven en semi-publieke instanties in één community die actief gaat bijdragen aan een duurzame inkoopketen, het behalen van de  SDG's en/of de eigen duurzame organisatiedoelstellingen. Samen kunnen ze in te kopen behoeften voorzien van concrete eisen en voorwaarden die helpen duurzaamheid in de hele keten te versnellen. De ondertekenaars van het manifest inspireren elkaar met actieplannen, delen hun best practices en monitoren/meten de behaalde prestaties.

Het Manifest Sustainable Procurement wordt ondersteund door onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SDG Nederland, de Nationale SDG Coördinator, Nevi en het MVI Platform. Het manifest is ontwikkeld met steun van  17 SDG-Alliantiecoördinatoren en de stuurgroep van SDG Nederland, beroeps- en brancheorganisaties en andere organisaties uit het werkveld van duurzaamheid en inkoop. Met al deze partijen, en de duizenden bedrijven in hun achterban, kunnen we cross-sectoraal en grensoverstijgend duurzaam inkopen als nieuwe norm neerzetten. Voor de zorgsector is Intrakoop de partij die hierin het voortouw neemt.

Rol Intrakoop

Intrakoop heeft zich (vanuit het manifest) als doel gesteld om zorginstellingen en ziekenhuizen het komende jaar te helpen met:

  • Het opstellen van een actieplan voor duurzaam inkopen
  • Het monitoren daarvan

We werken nauw samen met de andere initiatiefnemers om de zorgsector zo goed mogelijk te begeleiden, door kennissessies te organiseren en praktische handvatten of tools aan te reiken. Ons project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg zal hier een belangrijk onderdeel in zijn. Dat project heeft als doel om landelijke duurzaamheidscriteria te ontwikkelen die alle inkopers in de zorg vanaf dit najaar kunnen gebruiken.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over het manifest of duurzaam inkopen in de zorg? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32