Tegemoetkoming blokaansluitingen voor elektriciteit en warmte

Spaarvarken

Als compensatie voor de gestegen energieprijzen hebben huishoudens met een eigen energieaansluiting in 2022 twee keer € 190 ontvangen en is voor 2023 een prijsplafond ingesteld. Deze vergoedingen worden automatisch via de energieleverancier uitgekeerd. Nu is er ook een tegemoetkoming voor zorginstellingen.

Voor bewoners van zorgcentra in complexen met een collectieve warmte- en/of elektriciteitsvoorziening heeft de overheid nu twee subsidies ingevoerd. Zorginstellingen moeten deze subsidies zelf aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte van de subsidies is afhankelijk van onder andere het aantal zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden achter de hoofdmeter, de aard van de woonzorgovereenkomst bij onzelfstandige wooneenheden, de voor 2023 afgesproken energieprijs per kWh en/of m3 én de algemene prijsontwikkeling energie in de tweede helft van 2023. 

Doe je mee aan de Intrakoop-overeenkomsten voor energie?

Voor leden die deelnemen aan energieovereenkomsten van Intrakoop geldt dat de energieprijs voor de collectieve warmtevoorziening voor 2023 ver onder het vastgestelde prijsplafond ligt. Je kunt dan wel gebruik maken van de prijsonafhankelijke subsidie op je collectieve elektriciteitsmeter. De vergoeding per wooneenheid achter de meter kan oplopen tot ruim € 900.

Ben je niet aangesloten bij de Intrakoop-overeenkomsten voor energie?

Voor leden die geen gebruik maken van onze energieovereenkomsten geldt dat zij, naast de subsidie op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter, soms ook gebruik kunnen maken van de subsidie op de collectieve warmtevoorziening. Dit is afhankelijk van de energieprijzen die je met je eigen energieleverancier voor 2023 hebt afgesproken. De subsidie voor warmte kan oplopen tot ruim € 1.000 per wooneenheid achter de meter.

Vraag de subsidies voor 30 september aan

Wil je in aanmerking komen voor deze vergoedingen? Vraag dan uiterlijk 30 september de subsidies aan bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat de toegekende subsidie vervolgens rechtstreeks aan de bewoners wordt uitgekeerd.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Simone van Houten of Marijke Nijhof van Hellemans Consultancy en Ysselblauw Energiebelasting. Hellemans is al jaren samen met Ysselblauw marktleider op het gebied van teruggaaf energiebelasting en leverancier van Intrakoop. Simone en Marijke zijn bereikbaar via 030 225 50 11.

Deel dit artikel