Uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding en ziekte

Verzorgende helpt patient_web

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de vraag of het inroepen van het uitzendbeding bij ziekte van een flexmedewerker rechtsgeldig is. De vakbonden, ABU en NBBU hebben hier al op geanticipeerd. Zij hebben in het belang van flexmedewerkers per 1 juli 2023 afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de beƫindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding in geval van ziekte. Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in en wat betekent het voor je samenwerking met leveranciers van uitzendkrachten?

Hoe staat het uitzendbeding in de cao voor uitzendkrachten? 

In de cao voor uitzendkrachten staat al ruim 20 jaar dat in geval van ziekte van de flexmedewerker de opdrachtgever wordt geacht de opdracht onmiddellijk te hebben beëindigd waardoor ook de uitzendovereenkomst per direct eindigt. Er was geen actieve handeling van de opdrachtgever nodig, als hij of zij deze opdracht wilde beëindigen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het uitzendbeding ook in geval van ziekte van de flexmedewerker tot beëindiging van de uitzendovereenkomst kan leiden. Dat is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte. Wel is in dat geval vereist dat je als opdrachtgever daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de flexmedewerker doet. 

Wat betekent dit?  

De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Deze uitspraak staat daardoor gelijk aan de wet. Vanaf 1 juli 2023 staat in de cao voor uitzendkrachten dat ziekte nooit meer tot het einde van het dienstverband kan leiden. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2023 ook de uitzendovereenkomst tijdens/door ziekte niet automatisch eindigt. De leverancier en opdrachtgever moeten daarom actief in gesprek gaan of de opdracht bij ziekte eindigt of niet en daarnaar handelen. Zo kan de leverancier ook zorgen dat flexmedewerkers bij ziekte krijgen waar ze recht op hebben: een uitkering of doorbetaling van het loon. 

(bron: flexnieuws.nl en Medi Interim)

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten hoe we je vanuit Intrakoop kunnen ondersteunen op personeelsgebied? Neem dan contact op met

Simone Nicolaes
Productgroepmanager Personeelsdiensten
  • 06 25 52 00 72