Bijeenkomsten Intrakoopleveranciers over duurzaamheid groot succes

Op 26 april organiseerde het segment Facilitaire Diensten samen met de afdeling Duurzaamheid twee informatieve sessies met leveranciers met als thema: “De Intrakoopleverancier als ambassadeur voor verdere verduurzaming van de zorg”.

De bedoeling hiervan is dat leveranciers ook een eigen rol gaan spelen bij het verduurzamen van onze leden en dat we dit samen oppakken. De Technische Unie stelde haar prachtige Inspiratiecentrum ‘Smart Building’ beschikbaar die de beleving van innovatie en duurzaamheid nog eens versterkte. De ochtendsessie was bestemd voor Intrakoopleveranciers eten & drinken en de middag voor overige facilitair services.

De leveranciers kregen uitleg over de initiatieven die Intrakoop op dit gebied neemt en waar we naartoe willen. Wij vertelden over onze pilot Duurzame Voeding en over het project Criteria duurzaam inkopen in de zorg dat wij op dit moment aan het uitwerken zijn.

Jan Holsappel, Programmamanager Duurzaamheid:

Deze dag hebben we zeker de toegevoegde waarde van Intrakoop kunnen laten zien! Het is een mooi begin en tegelijkertijd noodzakelijk, omdat duurzaamheid een integrale en overkoepelende aanpak vraagt.

De volgende stap is nu om samen met het team facilitair én onze inkoopconsultants een goede, werkbare set van duurzame inkoopcriteria voor onze leden klaar te zetten, die enerzijds aansluiten bij de mogelijkheden van de leveranciers en anderzijds ambitieus genoeg zijn om de zorg verder te verduurzamen.“

Linda van Lievenoogen, Productmanager Facilitaire Diensten:

Geweldig dat we deze coproductie van facilitair en duurzaamheid in zo’n korte tijd hebben neergezet met zoveel enthousiasme. Jan inspireerde eerder dit jaar al iedere Intrakoper met het doordachte programma duurzaamheid. Daar moesten we iets mee binnen facilitair, want we willen met de leveranciers echt waarde toevoegen op het gebied van verduurzaming.

Met de sessie ‘duurzaamheid voor Intrakoopleveranciers wilden we het duurzaamheidsprogramma en de plannen van Intrakoop naar voren brengen. We hebben met elkaar de ultieme verbinding gezocht met de leveranciers en de verschillende collega’s bij Intrakoop.

Hierbij hebben we een duidelijk oproep gedaan om het samen op te pakken. Wanneer er een vraag vanuit de zorg komt, dan moeten onze leveranciers weten wat we te bieden hebben; Intrakoopleveranciers als ambassadeurs voor het programma duurzaamheid van Intrakoop!”

Deel dit artikel

Neem contact op

Linda van Lievenoogen
Productgroepmanager Facilitaire Diensten
  • 06 55 72 12 83