Intrakoop stopt activiteiten rondom (digitale) Voedingsmonitor

Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

Sinds 2019 hebben verschillende Intrakoop-medewerkers veel tijd, energie en aandacht gestoken in marktanalyse, cijfermatige onderbouwing én het ontwikkelen en ‘vermarkten’ van de digitale versie van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond: de Intrakoop Voedingsmonitor. Het idee hierachter was dat we voor onze leden een onafhankelijk meetinstrument op duurzame en gezonde producten wilden faciliteren vanuit Intrakoop.

Dit heeft, tegen onze verwachtingen in, niet geleid tot het aanmelden van voldoende deelnemers. Het verzamelen van product/besteldata en het verwerken en digitaliseren daarvan vraagt daarnaast zo veel tijd dat onze conclusie is dat het (vanuit de coöperatieve gedachte) niet verantwoord is zo veel tijd te spenderen aan een activiteit waar niet een grote groep van onze leden aan deelneemt. 

Daarom is besloten om de activiteiten rondom de (digitale) Intrakoop Voedingsmonitor (tot nader order) te stoppen. Ondanks de teleurstelling die dit bij ons projectteam teweeg brengt en ongetwijfeld ook bij die zorgorganisaties die zich wél (enthousiast) hebben aangemeld, begrijpen en respecteren we dit besluit.

Door de Intrakoop Voedingsmonitor zijn er ook bij leveranciers meetbare initiatieven opgestart die inzicht verschaffen in een gezond en duurzaam assortiment voeding (volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum). Wij juichen deze initiatieven van harte toe en geloven dat gezonde en duurzame voeding een aandachtspunt blijft van ons allemaal. Intrakoop zal op andere manieren haar rol hierin pakken en alle leden hierover blijven informeren. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Linda van Lievenoogen, productgroepmanager, en/of Jan Holsappel, programmamanager duurzaamheid.

Deel dit artikel