Carintreggeland gaat voor praktische aanpak duurzaamheid

Onlangs sprak Intrakoop Iris Gerrits, adviseur duurzaamheid bij zorginstelling Carintreggeland, over haar ervaring met duurzaamheid. Carintreggeland stelde duurzaamheidsbeleid op aan de hand van de pijlers van de Green Deal Zorg 3.0.

Iris: ‘’Deze pijlers hebben ons erg geholpen om richting te geven aan duurzaamheid in de zorg. Maar ook voor de communicatie; het is helder waar we ons aan committeren.’’

Draagvlak

Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij Carintreggeland is wel duidelijk. De Raad van Bestuur onderschrijft het belang. Er is brede draagvlak en dat speelt zeker mee in alle duurzame stappen die al gezet zijn. Afgelopen jaar is er vanuit de hele organisatie samen gewerkt aan de Milieuthermometer Zorg en Ziekenhuizen. Carintreggeland is momenteel in het bezit van het bronzen certificaat voor drie locaties. Er wordt tevreden teruggekeken op deze periode. Samen met de collega's die op de locatie werken is er gewerkt aan duurzaamheid. Hierbij had Iris een ondersteunde rol om de locatie te ontzorgen in het gehele proces. Duurzaamheid wordt steeds meer geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Op sommige locaties gaan medewerkers zelf ook al actief aan de slag met eigen  duurzaamheidsinitiatieven. Duurzaamheid wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van iedereen.

Bewustwording

Binnen Carintreggeland wordt er met elkaar aan het thema duurzaamheid gewerkt. Op verschillende plekken in de organisatie worden workshops gegeven, om bewustwording te creëren, om te horen wat er rondom duurzaamheid speelt én waar behoefte aan is. Iris aan het woord: ‘’ook worden er duurzaamheidsacties georganiseerd. Natuurlijk is duurzaamheid geen doel op zich. We integreren het altijd in de bestaande werkzaamheden. Mensen moeten bijvoorbeeld toch naar het werk en zo hebben we de ‘’fiets naar je werkactie’’ georganiseerd. Collega’s zijn gevraagd of ze een foto willen maken tijdens de fietstocht en om deze te delen. Hierdoor stimuleer je actief dat mensen op de fiets gaan, wordt gedrag onderling zichtbaar en creëer je verbinding. Voor een extra motivatie konden collega’s ook een prijs winnen’’. 


Een ander voorbeeld is de duurzaamheidladder. De Duurzaamheidsladder, een afgeleide van de R-ladder (beschreven in de GreenDeal 3.0), wordt ingezet tijdens de workshops om medewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan. De ladder laat trede voor trede zien hoe wij met onze producten en materialen omgaan. Er wordt nadrukkelijk ingezet op hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Elke trede van de trap staat voor een meer circulaire aanpak. En daarbij geldt: Hoe hoger op de ladder, hoe beter.

Verspilling tegengaan

In de praktijk blijkt regelmatig dat duurzame ambities worden tegengehouden door kaders van wet- en regelgeving. Het voorkomen van verspilling door medicijnen die op naam uitgegeven zijn, is hier een voorbeeld van. Momenteel is het nog niet mogelijk om deze ongebruikte medicatie opnieuw uit te geven aan een andere cliënt. 

Vanuit de gedachte van anders denken en anders doen wordt gekeken wat wél kan. Apothekers schrijven over het algemeen voor meerdere dagen medicatie uit. Op één zorglocatie experimenteert Carintreggeland momenteel met het bestellen van kleinere hoeveelheden medicatie voor cliënten. Dagelijks is er contact met de apotheek. Het gaat daarbij om medicatie waarbij onduidelijk is hoelang medicatie nodig is zoals Morfine en/of Midazolam. 

Leveranciers betrekken

Duurzame keuzes hoeven echt niet altijd duurder te zijn. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met leveranciers is een hoop mogelijk. “Zo bleek dat onze leverancier voor schoonmaakmiddelen goedkopere ecologische schoonmaakmiddelen kon aanbieden. De Europese Unie ondersteunt de inzet van ecologische schoonmaakmiddelen. De fles was ook anders, waardoor de kosten lager werden. De middelen die erin zitten zijn bovendien minder agressief en het productieproces is korter’’. 

Toekomstplannen

Welke stappen gaat Carintreggeland de komende tijd nog zetten? Wij blijven ons inzetten voor een duurzamere zorg. Dat is voor ons vanzelfsprekend. De kennis die wij nu opdoen, wordt ingezet binnen heel Carintreggeland. We willen bovendien toewerken naar het Zilveren certificaat. Een van onze vol-gende thema’s is voedselverspilling. 

Een laatste tip van Iris ter afsluiting: “Zorg dat duurzaamheid leuk blijft, doe het samen, vier je successen en houdt het vooral praktisch!“

Hulp nodig?

Verduurzaming is ontzettend belangrijk, maar kost tijd en energie. Daarom biedt Intrakoop hierbij ondersteuning aan. Zo biedt Intrakoop een starttraject aan, een traject waarin visie en beleid opgesteld wordt en is er de mogelijkheid om één van onze consultants in te huren als tijdelijke MVO coördinator om gewenste duurzaamheidstaken uit handen te nemen. 

Meer informatie is te vinden op de website https://www.intrakoop.nl/diensten/duurzaamheid.

Vragen? Neem gerust contact op met Jan Holsappel (jan.holsappel@intrakoop.nl/ 06 21 28 69 32)

 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32