Samen verder in farmaceutische dienstverlening

Het Catharina Ziekenhuis leverde al farmaceutische dienstverlening aan Vitalis WoonZorg Groep, Archipel Zorggroep, Lunet en Libra Revalidatie & Audiologie. Maar deze vier zorgorganisaties hadden contracten met verschillende tarieven en looptijden. Intrakoop werd ingeschakeld om de contracten te synchroniseren. De doelen: komen tot scherpe, marktconforme tarieven en (op termijn) tot synergievoordelen.

‘Uiteindelijk zijn we er allemaal beter van geworden’, zegt Robert ten Broeke, apotheker bij Catharina Ziekenhuis Eindhoven. ‘Intrakoop heeft zich echt laten zien als een samenwerkingspartner die tot een goede uitkomst voor alle partijen wilde komen.’ 

Toch was Ten Broeke aanvankelijk verbaasd dat de vier zorgorganisaties waarvoor het ziekenhuis farmaceutische dienstverlening biedt, Intrakoop wilden inschakelen om een heronderhandelingstraject te begeleiden. ‘We hebben tweemaal per jaar overleg over prijzen en dienstverlening, dus de vier zorgorganisaties wisten dat we met een nieuw offertemodel bezig waren. Het bestaande was al tien jaar oud en het werd wel geïndexeerd, maar die indexering loopt altijd achter op de werkelijke prijzen. We dachten al ver te zijn in dit proces.’

Samen optrekken

Michael Gemmink, inkoper bij Vitalis WoonZorg Groep, erkent dat het bestaande contract naar wens verliep. ‘Maar we zijn als vier zorgorganisaties in grote lijnen bezig met dezelfde dienstverlening’, vertelt hij. ‘We hoorden dat de andere drie ook al met Catharina in gesprek waren, en daaruit kwam de wens samen op te trekken. Omdat het om zo’n specifieke productgroep gaat, wilden we Intrakoop daarbij betrekken om het proces te begeleiden. Dat bleek een goede stap. Vanuit Intrakoop werd een projectgroep opgericht waarin alle partijen vertegenwoordigd waren om tot een plan van eisen te komen waarin we ons allemaal herkenden.’

Ten Broeke vult aan: ‘In het proces met Intrakoop hebben we onze offerte kunnen benchmarken. Die benchmark toonde aan dat onze dienstverlening marktconform is. We hebben dus ook wat geleerd van het proces.’

Samen sterker

Ook specialist ouderengeneeskunde bij Vitalis John van der Stegen is tevreden over het proces. ‘Ik zie de samenwerking als een logische stap’, zegt hij. ‘We hebben als zorgorganisaties allemaal dezelfde leveranciers met ongeveer dezelfde producten en samen sta je sterker. Voor het farmacotherapeutisch overleg zie ik in theorie ook de voordelen van samenwerking. Maar ik zie ook een drempel. Als hierin meer partijen participeren, kan het scholingsdeel ervan verloren gaan omdat partijen nog slechts afgevaardigden gaan sturen. Vooral voor antibiotic stewardship is het belangrijk om tot gelijkschakeling te komen. Gelukkig zie ik wel mogelijkheden om daarvoor tot oplossingen te komen.’ Het hangt af van hoe de zorgorganisaties er zelf in staan, vindt Ten Broeke. ‘We hebben wel een basis om daaraan te gaan werken.’ 

Duidelijke afspraken

Gemmink kijkt, logisch vanuit zijn rol, vooral naar de financiële kant van de nieuwe samenwerking. ‘We worden door de huidige inflatie geconfronteerd met forse prijsstijgingen’, vertelt hij. ‘De invloed daarvan merkten wij uiteraard ook en daar hadden we vragen over. Intrakoop bleek daar de antwoorden op te hebben die we nodig hadden. Met het oog hierop en op de ontwikkelingen in de wereldmarkt zie ik dat we nu in financieel perspectief in het nieuwe gezamenlijke contract tot goede, duidelijke afspraken zijn gekomen.’

Ten Broeke ziet ook hierbij voordeel van de betrokkenheid van Intrakoop. ‘Er is een structurele samenwerking, waarbij Intrakoop tweemaal per jaar bij ons is voor overleg over onze kritische procesindicatoren en offertes. Dat houdt ons scherp.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Mark Bomers
Contractmanager Farmacie
  • 06 15 34 54 80