Steeds meer organisaties in ouderenzorg belanden in rode cijfers

2022 was voor veel organisaties in de ouderenzorg financieel gezien een moeilijk jaar. Door stijgende prijzen voor onder andere eten, drinken en verblijf, maar ook door hogere personeelskosten en een groeiend ziekteverzuim stapelen de financiƫle zorgen zich op. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van de VVT-sector over 2022. Intrakoop onderzocht de jaarcijfers van 381 zorgorganisaties in de VVT, die samen 92% van de omzet van de sector vertegenwoordigen.

De kerncijfers: 27% van de zorgorganisaties draaide vorig jaar met verlies, het gezamenlijke resultaat halveerde en kwam voor de hele sector uit op € 240 miljoen tegen bijna een half miljard een jaar eerder. De omzet in de ouderenzorg nam in 2022 nog wel licht toe met 2,4%, maar de bedrijfslasten stegen met 3,8% veel harder. Ook het torenhoge ziekteverzuim van 9,5% speelt de sector parten en kost naar schatting € 1,3 miljard aan loonkosten voor medewerkers die door ziekte thuiszitten. 

Uit de jaarcijfers over 2022 blijkt dat het voor veel zorgorganisaties steeds lastiger is om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Maar liefst 104 instellingen boekten in 2022 verlies, in 2021 waren dat er nog ‘slechts’ 55. Ook de positieve resultaten van eerdere jaren zijn verdampt. De resultaatratio bedroeg vorig jaar 1,1%. Bij een gezamenlijke omzet van € 21,3 miljard betekent dat voor alle instellingen samen een nettoresultaat van € 240 miljoen. In 2021 was dat nog € 497 miljoen bij een resultaatratio van 2,4%.

“Steeds meer seinen in de VVT staan op de rood”, stelt Ruud Plu, directeur-bestuurder van Intrakoop. “En dat is zorgelijk, omdat daarmee de continuïteit van de sector steeds verder onder druk komt te staan. Bovendien is er weinig reden voor optimisme, omdat we over de hele linie zien dat ook in 2023 de kosten en de prijzen verder stijgen. Door goede samenwerking en slim inkopen kunnen risico’s worden beperkt, maar met name ten aanzien van de arbeidsmarkt blijven de zorgen groot.”

Sterk stijgende kosten

De groei van de omzet was met 2,4% in 2022 beperkt, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren. 

Omdat in 2022 de bedrijfslasten met 3,8% veel harder stegen dan de omzet, blijft er onder aan de streep minder over voor zorgorganisaties. De bedrijfslasten zijn opgelopen tot € 20,9 miljard. Deze stijging komt met name voor rekening van hogere personeels- en inkoopkosten. Vooral de kosten voor voeding en de zogeheten hotelmatige kosten (schoonmaak, verblijf, linnenvoorziening en vervoer) stegen in 2022 fors met 8,4% en zijn opgelopen tot € 972 miljoen.

De onderzochte zorgorganisaties waren in 2022 in totaal € 15,3 miljard kwijt aan personeelskosten, een stijging van 4,4%. Onder de personeelskosten vallen naast salarissen ook de sociale lasten en pensioenpremies. Een flinke kostenpost bij de personele kosten zijn de kosten die de ouderenzorg kwijt is aan de flexibele schil van uitzendkrachten en zzp’ers (personeel niet in loondienst/PNIL).

Met de krapte op de arbeidsmarkt loopt deze kostenpost steeds verder op. In 2022 met maar liefst 21,1% tot € 1,419 miljard.

Hoogste ziekteverzuim

De groeiende inzet van flex-personeel wordt nog eens versterkt door het hoge ziekteverzuim in de ouderenzorg. Sinds Covid-19 kampt de sector met steeds hogere verzuimcijfers. In 2021 lag het verzuimpercentage op 8,2% en in 2022 zelfs op 9,5%. Van de totale loonsom inclusief sociale lasten en premies is naar schatting € 1,3 miljard toe te schrijven aan medewerkers die door ziekte improductief zijn. In vergelijking met 2019, aan de vooravond van Covid-19, ligt het verzuim 2,5 procentpunt hoger.

Bekijk hier onze jaarverslagenanalyse van de VVT-sector over 2022:

Deel dit artikel