Hernieuwbare energie voor certificering Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Een van de doelstellingen vanuit de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen is het stimuleren van de opwek van groene stroom met Nederlandse oorsprong. Eén van de eisen voor het certificaat goud is dat tenminste 10% van de totale ingekochte elektriciteit van de instelling duurzame elektriciteit van Nederlandse oorsprong (wind, water, zon of bio-energie voldaan aan NTA 8080) is. Voor de certificatie brons en zilver geldt dit als extra.

De elektriciteit voldoet aantoonbaar aan de Milieukeurcriteria voor groene elektriciteit van 15 mei 2018 (MK67, GE13). Indien het lopend stroomcontract nog niet voldoet, volstaat een afgesloten aansluitend contract. Indien de instelling deelneemt aan een collectief waarbinnen duurzame elektriciteit wordt opgewekt binnen Nederland dan voldoet dit ook aan de eis.

Toelichting

De criteria kunnen worden gedownload van de website www.milieukeur.nl. Zie de website van Milieucentraal voor meer uitleg over groene stroom en specifiek de keuze voor stroom van Nederlandse oorsprong.

Intrakoop leden welke gebruik maken van de collectieve inkoop door Intrakoop, kunnen een offerte voor 10% Hollandse Wind, aanvragen via energie@intrakoop.nl, Eneco zorgt dan voor een maatwerk offerte die aan de gestelde eisen voldoet.

Over de milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen kan een ziekenhuis of zorginstelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Die duurzame bedrijfsvoering is belangrijk voor zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, patiënten, bezoekers en anderen. Met het certificaat onderscheidt een instelling zich en kan deze voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt.

Deel dit artikel