Duurzaamheids coördinator brengt kennis, ervaring en capaciteit

Duurzaamheid is een hot item, ook in de zorg. Bij sommige zorgorganisaties is het vast onderdeel van het strategisch beleid. Andere zouden wel graag willen, maar het ontbreekt hun soms aan kennis en menskracht. Daarom biedt Intrakoop de parttime duurzaamheidscoördinator. Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) heeft er goede ervaringen mee.

‘Dankzij Intrakoop hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden’

‘ZGEM heeft de ambitie om duurzaamheid integraal in de hele organisatie door te voeren’, zegt Joop de Rooij, adviseur vastgoed en programmamanager duurzaamheid bij ZGEM. ‘Hier in Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel hebben we bijvoorbeeld onlangs een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) in gebruik genomen en het dak ligt vol met zonnepanelen. Deze verduurzaming willen we voor al onze gebouwen, maar duurzaamheid is veel meer dan vastgoed alleen. Je kunt alle bedrijfsprocessen verbeteren, zoals voeding, bewassing, afvalstromen enzovoort. Dankzij de duurzaamheidscoördinator van Intrakoop staan we er niet alleen voor qua capaciteit, kennis en ervaring. We hoeven dus ook het wiel niet opnieuw uit te vinden.’

Nulmeting

Hans Wijgers, concerndirecteur bedrijfsvoering, sluit zich hierbij aan. ‘De roadmap van Intrakoop was voor ZGEM de eerste stap in dit verduurzamingstraject. Hiervoor hadden wij al vier strategische programma’s gedefinieerd voor onze twaalf vestigingen. Naast duurzaamheid zijn dit vitaliteit & werkgeluk, samen zorgen en zorg & technologie. Wij maakten ook al gebruik van de toolkit duurzaamheid van Intrakoop, maar we merkten dat we niet alle benodigde kennis en kunde in huis hadden. Intrakoop heeft die wel en met de inzet van hun parttime duurzaamheidscoördinator ondersteunen zij ons om onze doelstellingen te behalen. Bij de nulmeting van Intrakoop bleek overigens dat wij met ons beleid al op de goede weg waren. De duurzaamheidscoördinator brengt extra kennis mee en biedt tegelijk personele ruimte. Ook vervult zij een verbindende en stimulerende rol naar alle betrokken werkgroepen en managers.’

Inkoopvoordelen

‘Met duurzaamheidsbeleid kun je ook inkoopvoordelen en kwaliteitsverbetering bereiken’, voegt Wijgers toe. ‘Kies je bijvoorbeeld voor het lokaal inkopen van biologische producten, waarvoor minder transportbewegingen nodig zijn?’ De Rooij: ‘We dagen onze leveranciers uit om met ons mee te denken en mee te doen. In 2026 willen we bijvoorbeeld in onze voeding de verhouding hebben van 50% dierlijk eiwit en 50% plantaardig. Leveranciers komen dan met ideeën om dit samen te bereiken.’ Wijgers: ‘Onze leveranciers beschikken over waardevolle data waar we steeds vaker gebruik van maken. Voorheen werd daar niet over nagedacht. Het leidt nu al tot mooie initiatieven in de werkgroepen. Zoals het inzamelen van plastic afval dat nu apart wordt gerecycled en voorheen in het restafval verdween. Als het echt gaat leven op de werkvloer betekent dat pure winst voor onze duurzaamheidsdoelstellingen.’

‘Met verduurzaming kun je beter te klein beginnen dan te groot’

Green Deal

Die doelstellingen blijken helder geformuleerd bij ZGEM, onder meer met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 Samen voor Duurzame Zorg in december 2022. De Rooij: ‘Hiermee moet onze CO₂-uitstoot in 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 moeten we zelfs klimaatneutraal zijn. Bestuurlijk commitment is hierbij essentieel, net als opvolging op de werkvloer. Het bestuur van ZGEM is doordrongen van de noodzaak en investeert in een groene toekomst. Bij onze medewerkers proberen we bewustwording en gedragsverandering te bereiken met goede communicatie. Verbetering zit vaak in kleine dingen. Zoals erop wijzen om het licht uit te doen en de verwarming laag te zetten in ruimten die niet worden gebruikt. Dergelijke bewustwording gaat stap voor stap en kost dus tijd. Maar met verduurzaming kun je beter te klein beginnen dan te groot.’ Wijgers: ‘Het project duurzaamheidscoördinator loopt tot het einde van het jaar. We zijn nu al aan het kijken hoe we ons duurzaamheidsbeleid vanaf 2024 kunnen vormgeven.’

Benieuwd wat Intrakoop voor jou kan betekenen? Neem contact op, we denken graag met je mee!

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32