Arbeidsongeschiktheids verzekering vanaf 1 januari 2024 voor ziekenhuizen verplicht

Vanaf 1 januari 2024 is ieder ziekenhuis verplicht om voor zijn werknemers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De aanleiding voor deze collectieve afspraak was de coronapandemie die tot veel langdurig zieke werknemers in de zorg heeft geleid.

CAO-partijen in de sector ziekenhuizen hebben Loyalis, een onderdeel van a.s.r., geselecteerd als exclusieve aanbieder voor een collectieve, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-hiaatverzekering) voor hun 220.000 medewerkers, werkend in de algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen in Nederland. 
De mantelovereenkomst is voor vijf jaar afgesloten en komt voort uit de CAO afspraak om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid bij medewerkers te beperken.

Bij invulling van de verzekeringen en diensten voor de zorg houdt de mantelovereenkomst rekening met de voorwaarden die geregeld zijn in het pensioenfonds PFZW. Zo ontstaat er een sluitende verzekering die is toegespitst op de sector.

Iedereen goed verzekerd

In afstemming met de CAO partijen zijn de volgende dekkingen beschikbaar binnen de mantel:

  1. Verplichte dekking bij 35-80% arbeidsongeschikt | WGA-Hiaat
  2. Verplichte dekking Inlooprisico WGA-Hiaat 35-80%
  3. Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschikt
  4. Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid

Laat je goed begeleiden

Intrakoop heeft een samenwerking met Raetsheren op gebied van verzekeringen. De specialisten van Raetsheren geven inzicht in de verplichtingen en keuzes van de arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen de mantelovereenkomst. Een voorbeeld is: ‘welke keuzemogelijkheden zijn er met betrekking tot de dekkingen binnen de mantel?’. Ook kan de koppeling met de regelingen binnen PFZW, Sociale Zekerheid en CAO-afspraken tot veel vragen leiden bij jou en jouw medewerkers. Bijvoorbeeld bij medewerkers die momenteel ziek zijn of vragen hebben over hun pensioenopbouw nadat zij arbeidsongeschikt zijn geworden. Alle kennis en kunde én de communicatie hiervoor is aanwezig bij Raetsheren van Orden.

Voor informatie kan direct contact worden gezocht met één van hun specialisten:


Of neem contact op met Simone Nicolaes, Productgroep manager Personeelsdiensten Intrakoop:

Deel dit artikel

Neem contact op

Simone Nicolaes
Productgroepmanager Personeelsdiensten
  • 06 25 52 00 72