BLOG | Het landschap als energiebron:    kansen en uitdagingen voor de toekomst

Nederland ondergaat een significante verandering in het energielandschap, en de zorgsector staat voor de uitdaging om hierop in te spelen. Wat betekent de opkomende energierevolutie voor de inkoop van elektriciteit en gas binnen zorgorganisaties?

Blog David Hoorn, Productgroepmanager segment Energie & Vastgoed Intrakoop

Vanuit mijn rol als productgroepmanager Energie & Vastgoed bij Intrakoop, krijg ik regelmatig vragen over dit onderwerp. In deze blog geef ik een inkijkje in de kansen die lokale energieopwekking met zich meebrengt. Hierbij merk ik direct op dat je we  bedacht moet zijn op de uitdagingen die het met zich meebrengt.

Wat past bij Zorg Nederland?
Historisch gezien vertrouwde Nederland sterk op fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool, voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Vandaag de dag zien we echter een verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon, die niet alleen het fysieke landschap beïnvloeden, maar ook de virtuele landschappen op energiemarkten veranderen.

Enige tijd geleden hebben we met elkaar al geconcludeerd dat het anders moet. In de zorgsector zijn er al initiatieven zoals de Greendeals die sturen op een verandering van het gebruik van onze grondstoffen. Het aandeel van hernieuwbare energie in Nederland is in 2022 gestegen naar 15%, en het land streeft ernaar om in 2030 minstens 27% van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen (bron: CBS).

Wat betekent dit veranderende landschap voor de inkoop van elektriciteit en gas?
Deze veranderingen hebben directe gevolgen voor de inkoop van elektriciteit en gas. Wat betekent dit voor grote afnemers in de zorgsector? Het veranderende landschap biedt de mogelijkheid om een gevarieerde energie-inkoopportefeuille te creëren, waarbij de opwekking wordt gespreid over verschillende bronnen met diverse risicoprofielen. Dit niet alleen als strategie om financiële risico's te beheersen, maar ook om lokale betrokkenheid te vergroten door deel te nemen aan verschillende initiatieven op lokaal niveau.

Hoewel lokale initiatieven momenteel wellicht nog niet de volledige oplossing bieden, kunnen ze in de komende 5 à 10 jaar een cruciale rol gaan spelen, (zie ook: RES). Het investeren in lokale energieprojecten kan op de langere termijn meer stabiliteit creëren in de energievoorziening van zorgorganisaties, waardoor ze minder afhankelijk worden van schommelingen op de markt.

Natuurlijk brengt elke verandering uitdagingen met zich mee. Zorgorganisaties moeten zich bewust zijn van de risico's van variabele prijsmodellen en zich voorbereiden op mogelijke financiële onzekerheden. De overgang naar dynamische prijsbepaling vereist niet alleen aanpassingen in budgetteringsstrategieën, maar ook een bredere verandering in de bedrijfscultuur.

Als een koorddanser balanceren we op de dunne lijn van deze energietransitie, waarbij we geleidelijk leren het risico van de volgende stap in te schatten en zo vooruitgang boeken in deze transitie.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84