Herijking coöperatiestrategie Intrakoop

Dit jaar starten we met de herijking van de coöperatiestrategie van Intrakoop. We vinden het belangrijk dat onze leden en leveranciers bij dit proces worden betrokken en we met elkaar de strategie van de organisatie bepalen. Daarom zijn er voor zowel onze leden als voor onze leveranciers 2 momenten ingepland om hierover in gesprek te gaan. Leden en leveranciers die input willen leveren, kunnen zich aanmelden voor de brainstormsessies.

De herijking van de strategie verloopt aan de hand van een aantal thema’s, die eerder bij onze stakeholders zijn opgehaald. Deze thema’s zijn:

 • Innovatie/digitalisering/robotisering/automatisering
 • Coöperatief gedrag en betrokkenheid
 • Belangenbehartiging
 • Financiering/Bestemming Eigen Vermogen

Met circa 5 leden/leveranciers per sessie gaat Intrakoop deze thema’s bespreken, verder uitdiepen en waar nodig aanvullen. Ben jij vanuit jouw rol binnen jouw zorgorganisatie bij één van deze thema’s betrokken en wil je een bijdrage leveren aan de herijking van Intrakoop? Meld je dan aan! Mocht een andere collega vanuit zijn of haar rol beter bij deze thema’s passen, stuur deze uitnodiging dan zeker door.

Sessies voor leden

 • Maandag 8 april 16:00 tot 17:00 uur
  Thema's: Innovatie/digitalisering & Financiering/Bestemming eigen vermogen
 • Maandag 29 april 15:00 tot 16:00 uur
  Thema's: Coöperatief gedrag en betrokkenheid & Belangenbehartiging

Leden kunnen zich opgeven voor één of meerdere sessie(s) via deze link.

Sessies voor leveranciers

De thema’s die met leveranciers besproken worden verschillen ietwat met de thema’s van de leden.

 • Donderdag 11 april 13:00 tot 14:00 uur
  Thema's: Innovatie/digitalisering & Betrokkenheid
 • Woensdag 24 april 09:00 tot 10:00 uur
  Thema's: Betrokkenheid & Belangenbehartiging

Leveranciers kunnen zich opgeven voor één of meerdere sessie(s) via deze link.

Naast deze sessies zijn er ook met andere contactpersonen, stakeholders en samenwerkingspartijen een aantal momenten georganiseerd om mee te denken in het bepalen van de coöperatiestrategie.

Tijdens het Intrakoop jaarevent op 20 juni a.s. zullen we een eerste terugkoppeling geven.

Heb je een vraag over het proces of wil je graag willen meedenken maar ben je op de genoemde momenten verhinderd? Neem dan contact met ons op via dineke.hofstra@intrakoop.nl.

Deel dit artikel

Neem contact op

Dineke Hofstra
Verenigingsmanager
 • 06 53 67 68 51