Voorbereidingen op beschikbaarheidsproblemen van medische hulpmiddelen na 26 mei 2024

Op 26 maart jl. heeft Zorg Inkoop Netwerk Nederland, namens de zorgsector, een dringende oproep gedaan aan circa 350 leveranciers van medische hulpmiddelen. Zij zijn verzocht inzicht te geven in de medische hulpmiddelen die na 26 mei 2024 niet meer worden gecertificeerd onder de MDR en dus niet meer in de handel worden gebracht.

Informatie landelijke tekorten

Ongeveer een derde van de leveranciers hebben hierop gereageerd. Het Meldpunt publiceert een lijst van medische hulpmiddelen die na 26 mei jl. niet meer beschikbaar zijn, evenals andere landelijke tekorten, op haar website. Deze informatie is, waar nodig geanonimiseerd, openlijk toegankelijk. Zorginstellingen in Nederland kunnen gedetailleerde, niet-geanonimiseerde informatie verkrijgen door in te loggen op de website.

NVZ en NFU hebben aanvullend een brief gestuurd aan de minister van medische zorg, met het verzoek om waar mogelijk nog aanvullende actie te ondernemen richting leveranciers en koepels om meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen na 26 mei jl.

Uitgaande van de informatie die Zorg Inkoop Netwerk Nederland van leveranciers en -vertegenwoordigers heeft ontvangen, dient erop vertrouwd te worden dat de impact van de MDR beperkt zal zijn op de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen voor de zorg in Nederland.

Na afronding van deze specifieke MDR-gerelateerde oproep blijft het Meldpunt de kennis en middelen bundelen bij de zoektocht naar alternatieve producten om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het is daarbij cruciaal dat zorginstellingen, fabrikanten en distributeurs potentiële landelijke tekorten blijven melden bij het Meldpunt.

Opschaling capaciteit meldpunt en escalatie

Het netwerk gaat uit van een gespreid effect van de MDR op de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen vanaf 26 mei. Echter, zijn zij voorbereid op het geval dat hier een tijdelijke piek ontstaat in beschikbaarheidsproblematiek. Daarom is hun team tijdelijk uitgebreid met zes ervaren coördinatoren medische hulpmiddelen vanuit:

  • Medisch Spectrum Twente
  • Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  • Inkoop Alliantie Ziekenhuizen
  • Martini Ziekenhuis
  • Catharina Ziekenhuis
  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Daarnaast zijn de processen en contactgegevens afgestemd met alle stakeholders. Het ministerie, de toezichthouder, branche- en beroepsgroepen zijn voorbereid en staan in nauw contact om eventuele escalaties in gezamenlijkheid aan te pakken.

Meer informatie over de impact van de MDR

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een speciale webpagina opgezet met informatie over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. Hier vind je ook details over de verlenging van de overgangstermijnen en waarom 26 mei 2024 een cruciale datum is. Voor meer informatie:   

Beschikbaarheid van medische hulpmiddelen | Medische technologie | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

Door deze gezamenlijke inspanningen hoopt Zorg Inkoop Netwerk Nederland de impact van de MDR op de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen te minimaliseren en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Meer weten? Bekijk dan het artikel op Zorg Inkoop Netwerk Nederland.

Deel dit artikel

Neem contact op

Joost Geerlings
Communitymanager
  • 06 20 60 39 44