Hulp gevraagd bij het onderzoek naar backorderlijnkosten

Intrakoop is samen met de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), gestart met een onderzoek naar de kosten van backorders binnen medische gebruiks- en verbruiksgoederen. Dit initiatief is van belang omdat er weinig bekend is over de verborgen kosten die ziekenhuizen maken wanneer goederen niet direct geleverd kunnen worden. Wij vermoeden dat deze kosten aanzienlijk kunnen oplopen en wil door middel van dit onderzoek meer inzicht verkrijgen.

De afgelopen maanden hebben het LUMC, IAZ, Flevoziekenhuis en Alrijne samengewerkt om vier categorieën van backorders te identificeren en te bundelen in een vragenlijst. Deze vragenlijst, die kan worden ingevuld door deelnemende ziekenhuizen op basis van hun backorder ervaringen, is een cruciaal onderdeel van het onderzoek.

Om de dataverzameling uit te breiden en de resultaten betrouwbaarder te maken, roepen wij meer ziekenhuizen op om mee te doen. Door het bijhouden van een aantal backorderlijnen en het invullen van de vragenlijst, kunnen ziekenhuizen bijdragen aan het in kaart brengen van de stappen die worden ondernomen om backorders op te lossen.

Het doel is om medio juni de resultaten van dit onderzoek bekend te maken, dus de tijd dringt!

Ben je nieuwsgierig en wil je bijdragen aan dit onderzoek, terwijl je ook inzicht krijgt in je eigen verborgen kosten? Neem dan contact op met Harry van den Broek.

Doe mee en help de zorg te verbeteren!

Deel dit artikel

Neem contact op

Harry van den Broek
Inkoper/productmanager Medisch
  • 06 53 47 96 64