Het verhaal van Intrakoop

Het is eind jaren ’50 wanneer bestuurders van enkele ziekenhuizen besluiten samen op te trekken richting de leveranciersmarkt. Zij willen samen producten inkopen voor hun organisaties. De oprichting van wat uiteindelijk de coöperatie Intrakoop wordt, is daarmee een feit. Een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij alle voordelen ten goede komen aan de leden. Vandaag de dag is dat nog steeds zo.

Ontwikkeling Intrakoop

Stookolie en aardappelen zijn de eerste producten die Intrakoop voor haar leden inkoopt in 1959. Al snel wordt dit uitgebreid naar andere producten en diensten. De transparantie die de samenwerking met zich meebrengt biedt leden duidelijk meerwaarde. Tegenwoordig ondersteunen wij onze leden bij ál hun inkoopbehoeften; van energie, eten & drinken, HR en ICT tot facilitair en medisch. Na de ziekenhuizen van het eerste uur hebben ook andere zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden hun weg naar ons gevonden. Onze leden vertegenwoordigen gezamenlijk 80% van de totale inkoopuitgaven.

De kracht van samenwerken

Sinds ons ontstaan hebben we flinke stappen gezet. Daarbij is ons geloof in de kracht van samenwerking altijd leidend geweest. Samenwerking is nog steeds ons fundament. Wij zijn graag een trouwe partner en professioneel intermediair voor álle zorgorganisaties. Wij helpen hen de kosten te beheersen en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zorg en welzijn.

‘Samen maken we goede zorg betaalbaar.‘

Werken aan betaalbare zorg

Intrakoop streeft naar een goede balans tussen kosten en kwaliteit van de zorg. Leveranciers spelen daarbij een belangrijke rol. Met onze aanpak verbeteren de prestaties aanzienlijk. Samen optrekken opent de weg naar beter betaalbare zorg. Zo maken wij samen goede zorg betaalbaar.

Wederzijds vertrouwen

Wij zetten ons in voor onze leden op basis van wederzijds vertrouwen. Door steeds de best passende leveranciersrelaties aan te gaan. En door onze leden keuzes te bieden. Onze leden versterken daartegenover de coöperatie door actieve participatie. Het resultaat: leden kiezen bewust voor een duurzame verbinding met een bepaalde leverancier. Dat voegt waarde toe én houdt de kosten beheersbaar.

Samen oplossingen creëren

Onze medewerkers zijn betrokken en kundig. Zij streven ernaar om samen met leden oplossingen te creëren om daarmee de gezamenlijke kennis verder te ontwikkelen. Dat doen ze op een vooruitstrevende, open manier, waarbij leden altijd de regie in eigen hand houden.