Over Ruud

Bij inkoop voor de zorg valt nog veel te winnen door samen te werken. Ruud Plu, de gedreven directeur/bestuurder van Intrakoop, maakt zich hard voor dat inzicht. Maak kennis met Ruud!

Afgestudeerd in Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, start Ruud zijn carrière als logistiek manager bij onder andere Philips. Daar raakt hij geïnteresseerd in het adviesvak. Reden voor hem om over te stappen naar PricewaterhouseCoopers. Na een paar jaar verhuist hij mee met de afsplitsing Significant, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Ruud zet zich als partner en eigenaar onder andere in voor (inkoop)verbeterprogramma’s en samenwerking tussen organisaties en leveranciers, met name in de zorg. Als hij in 2019 kiest voor Intrakoop, pakt Ruud de kans om in een andere rol te werken aan meer verbinding in de zorg.

‘Samenwerking moet vanzelfsprekend worden!’

Ruud: ‘Als ik bij zorgorganisaties ben, dan zie ik de bezieling van de mensen die daar werken. Dat inspireert me om me, gesteund door de enorme hoeveelheid kennis bij Intrakoop, in te zetten voor structureel verbeterde inkoop en samenwerking. Hierbij kijk ik verder dan hier en vandaag. Ik zou trots zijn, als ik later kan terugkijken en constateer dat ik heb bijgedragen aan échte verbinding tussen partijen – intern en extern. Deze samenwerking moet vanzelfsprekend worden. Intrakoop kan daarbij een belangrijke plek innemen. Niet alleen bij inkoop, maar ook bij digitalisering, kennisuitwisseling, shared capacity en maatwerkondersteuning. Alles vanuit het allesbepalende startpunt: de behoefte van de leden.’ 

Hoe draagt Ruud bij aan goede, betaalbare zorg?

Als directeur/bestuurder heeft Ruud een breed takenpakket, zowel binnen als buiten Intrakoop. Denk aan:

  • de koers uitzetten voor Intrakoop en die bewaken, in nauw contact met de leden;
  • voeling houden met wat leeft bij leden, leveranciers en andere stakeholders en sparren over strategisch samenwerken;
  • zorgen voor een gezonde en prettige bedrijfsvoering waar mensen graag werken.

Neem contact op

Ruud Plu
Directeur/Bestuurder
  • 06 22 42 01 01
Ruud