Over Dineke

Zorgorganisaties die Intrakoop weten te vinden als gesprekspartner en expertisecentrum. Daar zet verenigingsmanager Dineke Hofstra zich voor in. Maak kennis met Dineke!

Na haar secretaresseopleiding start Dineke in 2001 als projectsecretaresse. Zes jaar later vindt ze haar plek bij aardappelbedrijf Agrico. Eerst werkt ze daar als directiesecretaresse en personal assistant; later ontwikkelt ze zich tot bestuurssecretaris. Ze ondersteunt de directie én het bestuur van de coöperatie, op beleids- en strategisch niveau. Na veertien jaar ontstaat er ruimte voor bezinning en gaat ze op zoek naar een functie waarin ze van maatschappelijke betekenis kan zijn. Intrakoop blijkt de organisatie die daarbij past. Sinds september 2021 zet zij zich als verenigingsmanager in voor goede, betaalbare zorg.

‘Uiteindelijk draait alles om verbinding’

Dineke: ‘Mijn rol als verenigingsmanager is niet strak omkaderd. Maar aan welke doelen ik werk, is helder: tevreden leden, die betrokken zijn bij Intrakoop en via onze platforms kennis delen én kennis halen. Hiervoor richt ik structuren in waar leden en experts elkaar vinden, zoals stuurgroepen, kennissessies en bijeenkomsten. Daarbij helpt het dat ik processen goed kan overzien. En dat ik creatieve ideeën heb over hoe we die optimaal laten aansluiten op het werk van leden, leveranciers en medewerkers. Uiteindelijk draait alles om verbinding: tussen leden, tussen de leden en Intrakoop en tussen medewerkers binnen Intrakoop. Daarbij houd ik het credo aan van Henry Ford: ‘Samenkomen is het begin, samen blijven is vooruitgang, samen werken is succes.’

Hoe draagt Dineke bij aan goede, betaalbare zorg?

Als verenigingsmanager richt Dineke zich onder andere op het volgende:

  • bijdragen aan tevredenheid en betrokkenheid van leden;
  • als klankbord het coöperatiedenken stimuleren onder medewerkers en leden;
  • kennisbehoefte inventariseren bij leden en verbinden aan onze experts;
  • structuur aanbrengen in processen, zodat die helder zijn voor medewerkers en leden.

Neem contact op

Dineke Hofstra
Verenigingsmanager
  • 06 53 67 68 51
Dineke