Verplicht rapport over duurzaamheid

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn voor een verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over wat zij hebben gedaan aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen (De CSRD-richtlijn is de opvolger van de NFRD). Het gaat eerst om (beursgenoteerde) bedrijven met meer dan 250 medewerkers, meer dan € 40 miljoen omzet per jaar of meer dan € 20 miljoen op de balans. Zij moeten over het boekjaar 2024 de verslaglegging doen en vanaf 1 januari een verplichte CSRD-rapportage opleveren. Een belangrijk verschil tussen de CSRD en NFRD is dat de CSRD gaat gelden voor veel meer bedrijven dan de huidige NFRD.

Vanaf 2025 moeten grote organisaties (ook niet beursgenoteerd) aan de verslaglegging voldoen en vanaf 1 januari een CRSD-rapportage uitbrengen. Als je zorgorganisatie een BV is, met meer dan 250 medewerkers en meer dan € 40 miljoen omzet of meer dan € 20 miljoen op de balans, zal je in 2025 al wel met CSRD aan de slag moeten. Zorgorganisaties die een stichting zijn, vallen (nog) niet in deze regeling.

Intrakoop verwacht dat de CSRD - en dus rapporteren over ESG - het nieuwe normaal gaat worden. Intrakoop onderschrijft een integrale aanpak op duurzaamheid en ziet de meerwaarde om deze informatie uit te werken om hierover te kunnen rapporteren. Intrakoop is momenteel bezig met het opstellen van een eerste versie voor haar organisatie. Naar verwachting zal deze eind 2024 gedeeld worden.

Meer weten over de CSRD? Ga naar de site van de SER over EU-duurzaamheidsrapportage of naar kvk.nl.

Neem contact op

Wil je meer weten over deze verplichte duurzaamheidsrapportage? Neem dan contact op met

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
  • 06 13 27 21 23
Lise Winters