Wet- en regelgeving voor verduurzaming

Duurzaamheid staat steeds vaker op de agenda, ook bij zorgorganisaties. Uit vrije wil of omdat de toenemende wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming van vastgoed daarom vraagt. In Nederland controleert de Omgevingsdienst, in opdracht van gemeenten en provincies, of organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen zich aan de wet- en regelgeving houden. Zij voert onder meer milieucontroles uit. Ook checkt de Omgevingsdienst of jouw zorgorganisatie de regels naleeft. Zij kan sancties opleggen als dat niet het geval is. Voldoet jouw zorgorganisatie aan deze wet- en regelgeving?

Man met symbool circulariteit

Neem contact op

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming? Neem dan contact op met:

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
  • 06 13 27 21 23
Lise Winters