Energie en wetgeving voor duurzaamheid

Het verminderen van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste doelen in het Klimaatakkoord. Energiebesparing levert daaraan een belangrijke bijdrage. De rijksoverheid heeft wetten en regels opgesteld om bedrijven en instellingen aan te zetten tot minder energieverbruik. Ze ziet steeds strenger toe op de naleving daarvan. Maar het biedt je organisatie natuurlijk ook kansen om duurzaam op je energiekosten te besparen. 

Wetten en regels om energiebesparing te realiseren zijn onder meer de EED en de wet Milieubeheer met het Activiteitenbesluit. De EED is een organisatiegericht onderzoek (steekproef bij kleine en middelgrote locaties mogelijk), de informatieplicht/EML en onderzoeksplicht gelden per locatie/adres.

Informatieplicht / EML

Sinds 1 juli 2019 moeten locaties (inrichtingen) voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Verbruiken je locaties per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter en hierover elke vier jaar te rapporteren. Dit is vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De maatregelen die je kunt nemen staan vermeld in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). De volgende deadline voor de verplichte rapportage is 31 december 2023.

Als je naast de Informatieplicht (EML) ook een EED-plicht hebt, is het vaak mogelijk om de indiendatum van de EML te verlengen. Als het lukt om 12 maanden te verlengen, dan adviseren wij om de informatieplicht energiebesparing te combineren met de inleverronde van de EED eind 2024.


Onderzoeksplicht

Sinds 1 januari 2023 moeten ziekenhuizen voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing, als je locatie per jaar 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas of meer verbruikt. Het gaat om een diepgaand onderzoek, vergelijkbaar met een uitgebreide EED-audit, waarover je voor 1 december 2023 moet rapporteren. Als je tot de leden behoort die aan deze onderzoeksplicht moeten voldoen, adviseren wij je om dit onderzoek te combineren met de EED-audit. 

EED

Sinds juli 2015 zijn grote zorgorganisaties verplicht elke vier jaar een energieaudit uit te voeren volgens de 'Energy Efficiency Directive' (EED). Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. De EED-regeling stimuleert organisaties om energie te besparen. De energieaudit heeft als doel systematisch informatie te verzamelen over je actuele energieverbruik (inclusief vervoer). Daarmee krijg je als organisatie zicht op de mogelijkheden om het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. 

Een energieaudit is verplicht voor zorgorganisaties die:

 • meer dan € 50 miljoen jaaromzet hebben
 • en die een jaarlijkse balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen
 • of meer dan 250 fte in dienst hebben.

De volgende deadline voor de verplichte vierjaarlijkse EED-audit is 31 december 2024.

Energielabel

Voor de meeste gebouwen  is een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering verplicht. Sinds 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Deze verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties  in het gebouw kleiner is dan100 m2;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

EPBD III

Europese Energy Performance of Buildings Directive, afgekort EPBD III, is nieuwe Europese wetgeving. Ze schrijft systeemeisen voor om de energieprestatie van technische bouwsystemen te verbeteren. De systeemeisen gelden voor: 

 • Ruimteverwarming
 • Ruimtekoeling
 • Ventilatie
 • Warm tapwater
 • Ingebouwde verlichting

De EPBD III is een overkoepeling van keuringen. De keuringsfrequentie kan variëren en is afhankelijk van de installatie en de grootte van het apparaat. Een voorbeeld: voor een compressiekoelmachine (airco) is een jaarlijkse STEK controle verplicht, omdat het koelmiddel erg milieubelastend is en er door lekkage koelmiddel kan ontsnappen. 

Meer weten over EPBD III? Kijk op de site van RVO bij systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III.

Verkoopverbod van fluorescentie lichtbronnen

Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid verbiedt in 2023 de verkoop van fluorverlichting. Lampen die in de winkel liggen, mogen nog verkocht en gebruikt worden. Sinds februari 2023 is de verkoop van de volgende lampen verboden: compact fluorescentielampen (CFL-ni), PL-S/PL-L/PL-C etc. Vanaf augustus 2023 volgen alle T5- en T8-fluorescentielampen, zoals bijv. TL-D.

Wij adviseren je om op tijd over te schakelen naar LED-verlichting. Dat is niet altijd eenvoudig. Technische Unie biedt in samenwerking met LEDVANCE en Signify een breed scala aan alternatieven. Om het je makkelijker te maken heeft Technische Unie een conversiewijzer samengesteld waarmee je het juiste alternatief voor je huidige conventionele verlichting vindt. Deze conversiewijzer vind je hier.  


Neem contact op

Wil je meer weten over energie en wetgeving? Neem dan contact op met

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
 • 06 13 27 21 23
Lise Winters