Toets op duurzame wet- en regelgeving

Duurzaamheid staat steeds vaker op de agenda. Ook bij zorgorganisaties. Uit vrije wil of omdat de toenemende wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming van vastgoed daarom vraagt, zoals het Activiteitenbesluit, de EED en de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML). Hebben jullie het wettelijk goed geregeld? Wie is er verantwoordelijk voor jullie verplichte rapportages en zorgt ervoor dat het proces geborgd is?

In Nederland controleert de Omgevingsdienst, in opdracht van gemeenten en provincies, of organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen zich aan de wet- en regelgeving houden. Zij voert onder meer milieucontroles uit. Ook checkt de Omgevingsdienst of jouw zorgorganisatie de regels naleeft die bijvoorbeeld zijn beschreven in het Activiteitenbesluit. Als dat niet het geval is, kan zij sancties opleggen in de vorm van een dwangsom.

Uitdaging

Intrakoop heeft vastgesteld dat zorgorganisaties niet altijd goed en actueel inzicht hebben in hoeverre zij voldoen aan wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming. Ook zien we dat er niet altijd een actuele meerjarenplanning is waarin staat wanneer de EML of EED opnieuw uitgevoerd moet worden en welke acties of maatregelen de zorgorganisatie moet nemen om te voldoen aan alle verplichtingen.

Toets wetgeving milieu en verduurzaming

Samen met Hellemans Consultancy heeft Intrakoop een methode ontwikkeld waarmee we kunnen toetsen of je zorgorganisatie aan de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming voldoet. We doen dat aan de hand van de volgende stappen:

  • We zetten samen alle locaties inclusief verbruikscijfers voor gas en elektriciteit op een rij of gebruiken data die al beschikbaar zijn
  • Per locatie checken we de verplichtingen in het kader van onder meer de EML, de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit en de EED
  • We checken het Energielabel Kantoren
  • We lopen bestaande rapportages voor EML en EED door om te zien of ze nog voldoen of dat aanvullende acties nodig zijn
  • We checken de mogelijkheden voor een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) en CO2-routekaarten samen met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)

Ook zullen we onderzoeken of jouw zorgorganisatie voldoet aan overige wetgeving, denk aan de SUP en de Werkgebonden Personen Mobiliteit.

Resultaat

Na deze toets weet je in hoeverre jouw zorgorganisatie voldoet aan de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming. Daarmee heb je ook inzicht in de eventuele risico’s die je op dit gebied loopt. In het eindrapport geven we daarnaast advies over:

  • Directe acties of verduurzamingsmaatregelen
  • Acties en maatregelen om binnen een jaar aan te pakken
  • Acties en maatregelen om voor 2030 te realiseren

We kunnen de toets wetgeving milieu en verduurzaming voor je uitvoeren als onderdeel van onze begeleiding bij een MVO-beleid maar ook los daarvan. Intrakoop begeleidt het hele proces rondom deze toets. Jij kunt daardoor met een gerust hart blijven doen waar je het beste in bent: bijdragen aan het leveren van goede kwaliteit van zorg.

Neem contact op

Heb je vragen over of interesse in de toets wetgeving milieu en verduurzaming? Neem dan contact op met

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
  • 06 13 27 21 23
Lise Winters