Mobiliteit en wetgeving voor duurzaamheid

Mobiliteit is een thema dat voor alle zorgorganisaties geldt. Medewerkers dienen van en naar kantoor te gaan of naar hun cliënten voor bijvoorbeeld thuiszorg. Daarnaast worden ook reisbewegingen gemaakt door dagbesteding, bezoek en de levering van ingekochte spullen. De sector mobiliteit is een van de vijf sectoren waarvoor maatregelen zijn afgesproken in het kader van het Klimaatakkoord. Dat is niet zonder reden, meer dan de helft van het aantal afgelegde kilometers in het personenvervoer heeft te maken met werk. Ook in de Green Deal Zorg 3.0 wordt gesproken over mobiliteit. Reisbewegingen van patiënten en zorgmedewerkers zijn verantwoordelijk voor 22% van de totale C02-voetafdruk in de gezondheidszorg.

Mobiliteit als onderdeel van de EED

Deze verplichting geldt alleen voor zorgorganisaties met een EED-plicht. Op onze pagina 'Energie en wetgeving voor duurzaamheid' vind je hierover meer informatie.

In de EED audit wordt ook gevraagd naar het energieverbruik van vervoer. Het gaat dan om vervoer dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de onderneming zelf. Of om vervoer dat wordt gezien als onderdeel van de bedrijfsvoering. Het maakt niet uit wat de aard van de onderneming is, bijvoorbeeld een handelsbedrijf of een productiebedrijf.

Belangrijk is of het vervoer in eigen beheer uitgevoerd wordt. In dat geval heeft u als onderneming invloed op het energiegebruik. Dit kunt u doen door het toepassen van bijvoorbeeld efficiëntere motoren, andere brandstoffen of een effectievere logistieke planning.

Besteed je het vervoer uit? Dan valt dat onder de eventuele auditplicht van de vervoersmaatschappij. Woon-werkverkeer van werknemers valt niet onder de auditplicht, maar mag je wel meenemen.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Zorgorganisaties die op (peil)datum 1 januari 2024 100 medewerkers met meer dan >20 uur op contract in loondienst hebben, zijn verplicht om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijke verkeer van je personeel. Dit is de nieuwe rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit (WPM) die voortvloeit uit het Klimaatakkoord. Met als doel het terugdringen van de negatieve klimaateffecten van werkgebonden personenmobiliteit. Het doel is een reductie van 1 megaton aan CO2 uiterlijk in 2030. Vanaf 2050 mag er helemaal geen CO2 meer worden uitgestoten (klimaatneutraal). Deze wetgeving zal in werking treden vanaf 1 juli 2024 (was voorheen 1 januari 2024).

Er dient gerapporteerd te worden over:

  • welk type vervoersmiddel jouw werknemers gebruiken (fiets, bromfiets, scooter, auto of het openbaar vervoer)
  • het brandstoftype (bij auto, bromfiets en scooter)
  • het aantal voertuigkilometers.

Onderstaande stappenplan is te gebruiken om aan de slag te gaan met rapporteren.
Ben je EED plichtig en heb je een EED audit laten uitvoeren? Hierin heb je al gerapporteerd over je zakelijke kilometers. Deze informatie kan je dus gebruiken om te voldoen aan de werkgebonden personenmobiliteit voor de zakelijke kilometers.

Bekijk hieronder het webinar 'Implementatie van de Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit'.

 


EPBD III – laadpalenverplichting

Per 10 maart 2020 moeten bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd (als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot).

Bij bestaande utiliteitsgebouwen - waaronder panden van zorgorganisaties - met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal 1 oplaadpunt zijn aangelegd. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het pand.

Meer weten over EPBD III? Kijk op de site van RVO bij systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III.

Meer weten over de laadpaalverplichting? Kijk op de site van RVO bij laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III.

Neem contact op

Wil je meer weten over mobiliteit en wetgeving? Neem dan contact op met

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
  • 06 13 27 21 23
Lise Winters