Samen aan de slag

Veel zorgorganisaties, brancheverenigingen en andere partijen zoals Intrakoop hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Samen kunnen we een belangrijke stap zetten naar duurzamere zorg. Maar wat verstaan we onder duurzaamheid? Waarom zouden we ermee aan de slag gaan? En waar moeten we beginnen?

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Het omvat people (eerlijke samenleving), planet (gezonde en groene leefomgeving) en profit (duurzame bedrijfsvoering). Bij een eerlijke samenleving kun je denken aan eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden en veiligheid in de keten en inclusiviteit (iedereen kan en mag meedoen). Bij duurzame bedrijfsvoering gaat het om borgen van kwaliteit, stimuleren van de (lokale) economie, werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid van je eigen (zorg)medewerkers. Duurzaamheid in relatie tot de gezonde en groene leefomgeving is waarschijnlijk het meest bekend door de aandacht voor klimaatverandering. Het heeft betrekking op de belasting van het milieu, CO2-uitstoot, verspilling en circulair werken.

Voordelen voor je zorgorganisatie

In de zorgsector zijn we samen verantwoordelijk voor een hogere CO2-uitstoot dan andere sectoren van gelijke grootte. En dat terwijl we ons dagelijks inspannen mensen gezond te maken en te houden óf gezond ouder te laten worden. Dan moeten we er toch ook voor zorgen dat de producten die we inkopen of de diensten die we afnemen niet bijdragen aan een ongezonde of oneerlijke leefomgeving? Daar kan iedereen het alleen maar mee eens zijn.

Maar aandacht voor duurzaamheid heeft meer voordelen. En dan hebben we het nog niet eens over de verplichting uit het klimaatakkoord en het voorkomen van boetes, als je je niet aan de wet- en regelgeving houdt. Uit onderzoek van Harvard University, Gallup en McKinsey blijkt namelijk dat medewerkers zich sterk betrokken voelen bij organisaties die werk maken van duurzaamheid. Dat leidt tot minder verloop en dus tot meer beschikbaar personeel. Ook is het goed voor het imago van je organisatie om voorop te lopen in duurzaamheid. En dan levert het vaak ook financiële voordelen op. Niet alleen door subsidiemogelijkheden. Ook leidt het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen vaak tot minder verspilling en het heeft een positief effect op de kosten. Genoeg redenen dus om met duurzaamheid aan de slag te gaan. 

Focus

Maar waar  begin je en hoe organiseer je het? En hoe ga je verder als je eenmaal met duurzame maatregelen begonnen bent? We willen je daar graag bij helpen. Onder meer vanwege het belang om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren, hebben wij vanuit Intrakoop de focus gelegd op het verbeteren van de leefomgeving. We hebben praktische hulp en tools ontwikkeld om jou en andere leden te ondersteunen bij het (verder) vergroenen en circulair maken van je zorgorganisatie.

Bekijk onze activiteiten om samen de zorg te verduurzamen

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het (verder) verduurzamen van je zorgorganisatie? Of heb je een goed idee waarmee we samen aan de slag kunnen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel