Energie tegen gunstige prijzen en voorwaarden

Doe je mee aan een van onze energieovereenkomsten, speciaal voor de zorg? Dan loop je minder risico én profiteer je van scherpe prijzen en gunstige voorwaarden. Deze zijn tot stand gekomen na professionele, transparante aanbestedingen. In samenwerking met leden van de Stuurgroep Energie.

Als zorgorganisatie wil je energie tegen gunstige prijzen en voorwaarden. Maar energie inkopen is een vak apart. Samen energie inkopen via Intrakoop betekent dat je profiteert van collectieve voordelen. Voor jouw organisatie één zorg minder.

Kennis van de energiemarkt

De energieprijs verschilt per dag en zelfs per uur. Bepalend is het moment waarop je inkoopt en voor welke periode. Om verstandig in te kopen en risico’s te beperken is het van belang de energiemarkt goed te volgen. Wij hebben kennis van die markt en ervaring met contractvoorwaarden. Bovendien volgen wij intensief de internationale ontwikkelingen. Vandaar dat veel zorgorganisaties de energie-inkoop aan ons uitbesteden.

Zo komen onze energiecontracten tot stand

Jaarlijks kopen wij voor leden 1,1 miljard KWh elektriciteit in en 260 miljoen m3 aardgas. Voordat we die overeenkomsten afsluiten, verkennen we de markt. We gaan in gesprek met potentiële leveranciers en maken een marktanalyse. Zo weten we vooraf wat leveranciers te bieden hebben.

Daarna stellen we samen met de leden van de Stuurgroep Energie een programma van eisen en wensen op en volgt een aanbesteding. Het resultaat: een raamovereenkomst en een leveringsovereenkomst waaraan je als lid kunt meedoen. Hierin staan de condities waartegen de leverancier energie levert.

Beheer energiecontract

Neem je deel aan een raamovereenkomst? Dan doen wij het contractmanagement met de leverancier. Heb je een klacht over onze leverancier? Wij staan je bij om de afgesproken kwaliteit in het contract te garanderen.

Kies voor maatwerk

Er is voldoende ruimte voor maatwerk. Binnen onze raamovereenkomsten kun je namelijk op verschillende manieren energie inkopen:

 • je besteedt de inkoop helemaal aan ons uit; daarbij volgen we een gespreide inkoopstrategie
 • of: je legt zelf de prijs vast
 • of: je kiest voor een variant daar tussenin.

Over onze inkoopstrategieën

Voordelen van een raamovereenkomst

Meedoen aan een raamovereenkomst levert de volgende voordelen op:

 • levering van duurzame elektriciteit door windenergie;
 • geen bandbreedte op het volume of het aantal locaties;
 • geen vastrechtbijdrage of administratiekosten;
 • geen kosten bij overschrijding van capaciteit bij aardgas (bij reële boeking);
 • Service Level Agreement met een malusregeling;
 • afspraken over facturatie (verzamelnota’s, grootboeknummers, digitale facturering);
 • advies over contracteren uurcapaciteit aardgas;
 • budgettool om je begroting op te maken;
 • globale factuurcontrole;
 • mogelijke vermindering energiebelasting;
 • advies over aanpassing contractcapaciteit; 
 • vast contactteam met eigen telefoonnummer en e-mailadres;
 • periodieke optimalisering van het aansluitingenbestand;
 • Social Return on Investment (SROI) is onderdeel van de overeenkomst;
 • mutaties (aan- en afmelden van locaties) doorgeven via eigen digitale omgeving.

Na afsluiten van de overeenkomst
Het aan- en afmelden van locaties voor deelname aan de energieovereenkomst verzorg je als lid zelf. Maar dit kun je ook aan ons uitbesteden. Daarnaast geef je wijzigingen in de contractcapaciteit of het volume aan je leverancier door.

Extra diensten

Er is meer. Je kunt ook gebruikmaken van de volgende betaalde diensten:

 • uitgebreide factuurcontrole op basis van meetdata;
 • factuurbeheer (inclusief mutatieverwerking en factuurcontrole);
 • energiebelastingadvies;
 • monitoring van het energieverbruik;
 • activiteiten/plannen voor energiebesparing en verduurzaming;
 • individuele aanbesteding of dienstverlening. 

Zo doe je mee

Om namens jouw organisatie te kunnen optreden, hebben wij eerst een machtiging nodig. Ook vragen we welke risico’s jouw organisatie wil nemen bij de inkoop van energie. Vervolgens zorgen wij voor een passende strategie.

Neem contact op

Meer weten over energie-inkoop? Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met:

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
 • 06 52 75 28 84
David Hoorn