Contractmanagement
Medisch

Zodra de overeenkomst is gesloten, begint de echte samenwerking tussen je zorgorganisatie en de leverancier. Hoe zorg je dat de samenwerking met je leveranciers goed verloopt? Of het nu gaat om een medische groothandel of een apotheek. En dat de gemaakte afspraken worden nagekomen? Ons contractmanagement neemt je deze zorg uit handen.

Afspraak = afspraak

Bij een overeenkomst is het natuurlijk belangrijk dat de vastgelegde afspraken ook worden nagekomen. Als onafhankelijke partij kan Intrakoop het contractmanagement voor je organisatie verzorgen. Dat doen we tijdens de hele looptijd van het contract.

Wat houdt ons contractmanagement in?

Met contractmanagement maken we het voor jouw organisatie mogelijk het contract zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast helpt contractmanagement bij het maken van managementrapportages.

Bij contractmanagement richten we ons op de volgende taken:

  • Bij het sluiten van het contract: goede afspraken vastleggen en de onzekerheden over toekomstige prestaties beperken.
  • Bij uitvoering van het contract: contractbeheer, zorgen voor het realiseren van de juiste prestaties, in de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. En dat de afgesproken hoeveelheden op de juiste tijd en plaats worden afgeleverd.
  • Bij het beëindigen van het contract: zorgen dat dit gebeurt op een zo gunstig mogelijke manier voor je zorgorganisatie.

Contractmanagement van overeenkomsten medische groothandel

Ons contractmanagement van overeenkomsten voor medische groothandel houdt het volgende in:

  • Tijdens de looptijd van het contract volgen wij nauwlettend of alle partijen – leverancier, je organisatie en Intrakoop – de gemaakte afspraken nakomen.
  • We bespreken met jou de omzetontwikkelingen van je organisatie en eventuele prijsontwikkelingen.
  • Op jouw verzoek doen we steekproefsgewijs factuurcontroles om te checken of de juiste prijzen zijn doorberekend.
  • We bespreken met jou of er klachten zijn. En of de leverancier proactief met voorstellen komt om de efficiency te verbeteren en (zo) te besparen.
  • Je maakt kosteloos gebruik van onze leveranciersprestatiemeting. Hiermee toets je hoe de gebruikers in je organisatie de dienstverlening van de leverancier ervaren. Ook kun je jullie ervaringen met deze leverancier vergelijken met de ervaringen van andere zorgorganisaties.

 

Neem contact op

Meer weten over ons contractmanagement bij overeenkomsten met medische groothandels? Neem contact met:

Ted Geutjes
Productgroepmanager Medische Hulpmiddelen
  • 06 12 28 43 16
Ted Geutjes