Contractmanagement van overeenkomsten farmacie

We kunnen je bij het contractmanagement van jullie overeenkomst met de apotheek ondersteunen op de volgende aspecten: financieel, proces, kwaliteit en contractbeheer. In overleg met jouw zorgorganisatie bepalen we waar de nadruk komt te liggen.

Financieel

We bieden de volgende diensten op financieel gebied:

 • Periodiek een benchmark uitvoeren op de tarieven voor de farmaceutische zorg (dienstverlening apotheek, kosten geneesmiddelen, verpakking, logistiek en overhead).
 • De farmaceutische kosten benchmarken vanuit onze eigen unieke database:
  • de gefactureerde prijzen van je apotheek vergelijken met het marktgemiddelde;
  • de gefactureerde prijzen van je apotheek vergelijken met de prijzen die deze apotheek heeft gefactureerd bij andere leden van Intrakoop;
  • de prijzen op artikelniveau vergelijken tussen verschillende apothekers.
 • Periodiek de factuur van je apotheker controleren op juistheid en volledigheid.
 • Ondersteunen bij het maken van een managementrapportage over de farmaceutische dienstverlening van de apotheek.

Proces

We bieden deze diensten aan voor de borging van het medicatieproces:

 • Kennis en expertise bijhouden en delen die relevant is voor de verbetering van de farmaceutische dienstverlening.
 • Een periodieke onafhankelijke audit op het medicatieproces. Een apotheker van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onderzoekt in hoeverre de kwaliteit van je medicatieproces is verbeterd. En of dit voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarbij kijkt het IVM ook naar de farmaceutische zorg van de apotheek en naar de onderlinge samenwerking. Het resultaat is een adviesrapport met verbeterpunten. Hierin staat ook wat je met voorrang moet aanpakken en hoe je dat kunt doen.

Kwaliteit

We bieden de volgende diensten om de kwaliteit te bewaken:

 • Adviseren hoe de geneesmiddelencommissie zijn rol het best kan invullen en de prioriteiten in het jaarplan vaststellen.
 • Het medicatieproces optimaliseren door  kritische prestatie-indicatoren vast te stellen die bijdragen aan de  verbetering van de farmaceutische cliëntenzorg.
 • Meten van de prestaties van de apotheek bij je collega's via onze online leveranciersprestatiemeting.  

Contractbeheer

We bieden de volgende diensten voor contractbeheer:

 • Tijdens de contractperiode volgen we nauwlettend of de voorwaarden nog marktconform zijn. Daarnaast houden we in de gaten of ze nog steeds voldoen aan de wet- en regelgeving. Waar nodig passen we de voorwaarden aan.
 • Individuele begeleiding bij hercontractering of een contractverlenging op basis van een actueel programma van eisen. Dit is afhankelijk van de wensen van jouw organisatie.

Neem contact op

Meer weten over ons contractmanagement bij overeenkomsten farmacie? Neem contact op met:

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
 • 06 57 70 30 81
Mark Buijze