Contractmanagement als belangrijke tool in het beslissingsproces

Personeel & Verzekeringen

Coloriet doet samen met Intrakoop het contractmanagement op de lopende voedingsovereenkomst binnen hun organisatie.

Periodiek wordt een strategisch overleg ingepland samen met de distributeurs met wie de overeenkomst is gesloten. Vaste onderdelen daarin zijn, onder andere,  de leveranciers prestatiemeting (LPM) en het bespreken van de kwartaalrapportage.
Dit wordt allemaal vastgelegd in een contractmanagementdocument en daarmee geborgd. Coloriet vindt het belangrijk om vast te stellen of theorie en praktijk van de overeenkomst op elkaar aansluiten. Het inzetten van diverse tools en het borgen van de uitkomsten geeft Coloriet de middelen om te bepalen of, en zo ja hoe, ze met bestaande leveranciers de toekomst in willen gaan. Deze vorm van samenwerking met Intrakoop is prettig voor Coloriet.

Erik van Beeren, hoofd dienstverlening bij Coloriet: “De LPM geeft voor ons heel duidelijk weer hoe de leveranciers presteren en hoe het draagvlak is bij de organisatie.”, Martin Pielage, manager Dienstverlening, vult aan: “De ondersteuning vanuit Intrakoop in dit traject is voor ons heel belangrijk, zij hebben de kennis die ten grondslag ligt aan dit traject.”

Vanuit Intrakoop is inkoper/productmanager Eten & Drinken Ido Verbree betrokken. Hij nuanceert de uitspraak van Pielage: “Laten we niet vergeten dat Coloriet een organisatie is waar veel kennis over leveranciers en de met heen gesloten overeenkomsten aanwezig is. Het is mooi om op deze manier in de driehoek lid, leverancier, Intrakoop samen te werken. Contractmanagement is een nieuw focuspunt voor ons de komende jaren en deze opdracht bij Coloriet sluit daar prachtig bij aan.”

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over de mogelijkheden van contractmanagement die Intrakoop haar leden te beiden heeft?

Ido Verbree
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 50 51 47 92