Prestatie-inkopen ook iets voor jou?

Resultaten bespreken_web

Steeds vaker helpt Intrakoop haar leden bij inkooptrajecten met de Best Value Approach (BVA). Ook wel prestatie-inkopen. Kort samengevat gaat het bij Best Value over een andere manier van het vinden, selecteren en behouden van een partnerleverancier.

BVA is méér dan een inkoopmethode. Deze aanpak wordt ook omgeschreven als een zienswijze, een verschuiving in paradigma en een geoptimaliseerde omgeving waarin experts waarde toevoegen en kosten weten te minimaliseren. Met andere woorden:

”Je nodigt verschillende leveranciers uit de meeste waarde te bieden tegen een marktconforme prijs.”

Bij prestatie-inkoop is de opdrachtnemer leading. Je stelt aanbieders in de gelegenheid hun expertise en toegevoegde waarde maximaal te laten zien. De voordelen voor een aanbieder zijn:

  • Beperkte kosten tijdens het inkooptraject
  • De mogelijkheid zich te onderscheiden van concurrenten

Het voordeel voor de opdrachtgever is dat hij een beter eindresultaat behaalt. En dat zónder dat iedere stap van de opdrachtnemer gecontroleerd hoeft te worden. De opdrachtgever moet wel durven loslaten en in de 'regiestand' gaan.

De aanbieder die uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, krijgt alle ruimte zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Deze aanbieders springen eruit en laten dat ook in het project zien. Zo’n aanbieder benut kansen en heeft oog voor mogelijke risico's. Zo zorgt hij dat de projectdoelen van de opdrachtgever worden gehaald binnen het vooraf vastgestelde budget. Volgens planning én conform de afgesproken kwaliteitseisen.

Het resultaat?

  • Maximaliseren rendement
  • Minimaliseren non-performance
  • Betere samenwerking in de keten
  • Meer mogelijkheden voor de opdrachtnemer zich te onderscheiden van zijn concurrenten
  • Minder meerwerk en vertraging in het proces
  • Hogere klanttevredenheid
  • Kostenbeheersing

Hieronder een schema van de 3 (4) fases die we doorlopen bij een Best Value inkooptraject.

Schema Best Value Approach (BVA)
Bron: bestvaluetrainer.com

Intrakoop heeft vier BVA-experts in dienst. Wil je meer weten of samen kijken of BVA ook jouw zorgorganisatie verder kan helpen? Neem dan contact op met één van ons.

Onze BVA-experts

Anne Marie Kolkhuis Tanke
Consultant
06 55 80 63 92
mail anne marie

Ido Verbree
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
06 50 51 47 92
mail ido

Joep van der Zanden
Consultant
06 53 97 93 63
mail joep

Joost Geerlings
Inkoper/productmanager Facilitair
06 20 60 39 44
mail joost

Deel dit artikel