Prijzen van je apotheek beoordelen

Medisch en Farmacie

Voldoen aan de eisen van medicatieveiligheid en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van je farmaceutische dienstverlening goed regelen? Hoe pak je dat als organisatie in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg aan? Vanuit zijn kennis en ervaring geeft Sjaak Kraaij tips. Dit keer: Hoe weet ik of de prijzen van mijn apotheek voor hun dienstverlening marktconform zijn? Waarop kan ik ze beoordelen?

Alleen iemand die hier dagelijks mee bezig is, kan deze vragen beantwoorden. Zelfs bij dezelfde cliëntgroepen - binnen VVT, GGZ of gehandicaptenzorg -komen we soms grote verschillen tegen. Waar ligt dat aan?

Geneesmiddelengebruik en opnames nieuwe cliënten

De eerste variabele is het geneesmiddelgebruik bij je cliënten en het aantal nieuwe cliënten. Hoe meer wijzigingen in het geneesmiddelgebruik en hoe  hoger de ‘omloopsnelheid’ van cliënten, hoe hoger de kosten van de apotheek om die farmaceutische zorg kwalitatief goed uit te kunnen voeren. 

Voorschrijfgedrag

Natuurlijk is ook het voorschrijfgedrag van specialisten ouderengeneeskunde, artsen, psychiaters en alle anderen die geneesmiddelen mogen voorschrijven een factor van belang. Het gaat dan niet alleen om welke geneesmiddelen zij voorschrijven, maar ook het moment waarop wijzigingen in medicatiegebruik ingaan. Hoe beter je de levering van medicatie kunt plannen, hoe minder de apotheek hoeft te reageren op ad hoc situaties. Wat leidt tot lagere kosten in de hele keten. 

ICT-systemen

Ook de inrichting van de ICT-systemen bij zowel de zorgorganisatie als de apotheek heeft invloed op de kosten van de dienstverlening. We zien meer en meer dat er gewerkt wordt op basis van ‘closed loop’. Daardoor hoeven apotheken niet meer handmatig receptinformatie over te nemen uit het elektronisch voorschrijf systeem van de zorgorganisatie. Dit is in de eerste plaats een belangrijke kwaliteitsverbetering in het medicatieproces, maar het leidt ook tot minder handlingskosten. Maakt je zorgorganisatie gebruik van elektronische toedienregistratie? Ook dat levert een besparing op in de handling van de apotheek en daarmee indirect een verlaging van de kosten voor je zorgorganisatie.

Interne logistiek

De inrichting van de logistiek bij je zorgorganisatie heeft ook effect op de kosten van de dienstverlening van je apotheek. Denk aan de frequentie van aflevermomenten en de fijnmazigheid hierin. Afleveren op een afdeling heeft een hogere klantwaarde – maar ook meer kosten - dan het afleveren bij een receptie. Bepalend is uiteraard welke wensen je als zorgorganisatie hebt, als het om de dienstverlening van je apotheek gaat. Stopt de dienstverlening bij het afleveren van de geneesmiddelen of hoort het vullen van geneesmiddelkarren er ook bij?

Verpakking 

Kies je voor multidose, combidose of zelfs unitdose GDS-verpakking? Elke verpakkingswijze heeft haar eigen prijsniveau. Ook de frequentie waarin de medicatierollen worden geleverd (variërend van 1 tot 7 keer per week) heeft invloed op de kosten. Verder is de doorlooptijd tussen de uiterste termijn van voorschrijven van de GDS-medicatie en het leveren van de medicatierollen van belang voor de prijs. In het algemeen geldt: hoe korter de doorlooptijd, des hoe hoger het prijsniveau. Als laatste element noem ik nog het gemiddeld aantal gebruikte GDS-zakjes per cliënt. Bij heel stabiele cliëntengroepen kan dit wel eens heel laag zijn, waardoor het prijsniveau gunstiger wordt.

Overige dienstverlening

Tot slot zijn er ook activiteiten van de apotheek die niet direct te maken hebben met individuele patiëntenzorg. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan een Geneesmiddelcommissie, deelname aan het Farmaco Therapeutisch Overleg, het geven van scholing en de uitvoering van audits op de afdeling. Het is goed ook deze activiteiten mee te nemen in het beoordelen van de verschillende prijzen.

Kortom, er zijn veel factoren van invloed op de prijs van de dienstverlening van je apotheek. Het vergt inhoudelijke kennis van het farmaceutisch zorgproces binnen zowel zorgorganisatie als apotheek en kennis van de markt om te beoordelen of de prijzen marktconform zijn. 

Dankzij de tientallen inkooptrajecten die ik vanuit Intrakoop heb begeleid bij diverse zorgorganisaties en het dagelijks volgen van alle ontwikkelingen in de sector, is die waardevolle kennis bij Intrakoop aanwezig en uiteraard beschikbaar voor andere leden. Daarvoor is wel een vereiste dat de factuur van de leverende apotheek is opgebouwd uit diverse elementen.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de prijzen van de dienstverlening van jouw apotheek? Of heb je andere vragen over grip op medicatieveiligheid en bedrijfsvoering? Neem contact op met

Sjaak Kraaij
Managing Consultant
  • 06 55 72 12 82