Oplossing voor wildgroei aan codes

Oplossing voor wildgroei aan codes

Zorgorganisaties laten kansen liggen om medische hulpmiddelen goed te classificeren. Reden voor Intrakoop, het Landelijk Netwerk van Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG ) en GMGezondheidszorg om samen in actie te komen.

Zorgorganisaties classificeren hun medische hulpmiddelen nu onafhankelijk van elkaar. Daardoor is een wildgroei aan codes ontstaan. Artikeldatabases zijn daardoor onoverzichtelijk. Zeker als het gaat om gebruik, prijzen en alternatieven. Ook staan financiële gegevens onduidelijk in grootboekrekeningen. 

Een landelijk forum gaat de AOC-codering voor medische hulpmiddelen borgen. Namens het LNAG zitten onder meer Janny Bisschop en Astrid Hooijer in het forum. Ze praten met elkaar over het belang van deze ontwikkeling.

(On)overzichtelijk aanbod

Voor het gesprek over de AOC-codering reist Janny Bisschop naar een voor haar vertrouwde omgeving: de Isalaklinieken. Hier werkte zij tot 2018 als tactisch assortimentscoördinator. In het atrium ontmoet ze haar oud-collega Astrid Hooijer. Janny: 'De AOC-codering voor medische apparatuur wordt al jarenlang landelijk beheerd door GMGezondheidszorg. Voor medische hulpmiddelen is zo’n landelijke aanpak nooit van de grond gekomen.' Astrid: 'Dit komt, omdat het om een enorm groot en onoverzichtelijk aanbod gaat. En er zijn veel mutaties. Apparatuur is ook makkelijker: een beademingstoestel is een beademingstoestel, en dat staat er wel even.'

‘Je kunt je inkoop¬≠proces aanscherpen, harmoniseren en standaardiseren 

Inkoopproces aanscherpen

Ze vinden allebei dat er een grote behoefte is aan een unieke classificatie die uitgaat van de toepassing van een product. Dat blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels zestien ziekenhuizen met de AOC werken en nog eens zeven dat van plan zijn. 'Als iedereen voor alle medische hulpmiddelen dezelfde codes hanteert, heeft dat veel voordelen', vindt Janny. Astrid vult haar aan: 'Je kunt je inkoopproces aanscherpen, harmoniseren en standaardiseren. En je assortiment veel beter beheren.' Dat laatste komt zeker in deze tijd van pas, waarin er door allerlei nieuwe wet- en regelgeving veel leveringsproblemen zijn. Janny: 'Als je landelijk met dezelfde coderingen werkt, kun je via het LNAG-netwerk heel snel zien of er alternatieve leveranciers zijn.' Astrid: 'Nu moeten bij wijze van spreken vijftig coördinatoren medische hulpmiddelen het internet op om naar alternatieven te zoeken.'

In een oogopslag

Een landelijke geborgde AOC-codelijst komt ook ten goede aan de efficiency. De producten worden ingedeeld op intended use, op toepassing dus.  Door de AOC-code te koppelen aan de juiste grootboekrekening krijgen zorgprofessionals informatie over het verbruik en de kosten van medische hulpmiddelen. Er ontstaat achteraf een financieel overzicht dat aansluit op de DOT’s. Astrid: 'Kijk maar eens naar de robotchirurgie: een schaar daar is vele malen duurder en gaat ook veel minder lang mee dan een gewone verbandschaar. Die producten wil je dus wel op het juiste grootboeknummer wegzetten.' 

Wanneer je een overzicht maakt van artikelen gerubriceerd naar AOC-code, is ook in een oogopslag te zien hoeveel producten er in een bepaalde code zitten en hoeveel leveranciers er daarvoor zijn. 'Als je veertig producten hebt van zes leveranciers, kun je je afvragen waarom dat zo is', stelt Janny.'

Voordelen

De AOC-codering leidt tot onder meer:

  • efficiënt assortimentsbeheer
  • managementinformatie over kostprijzen en verbruik
  • eenvoudige risicoanalyse

Kijk voor meer voordelen op intrakoop.nl/aoc

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over de AOC-classificatie? Neem contact met me op:

Marc Arts
Adviseur Medische Hulpmiddelen
  • 06 82 06 69 22